Perfect Shelf

En bättre shoppingupplevelse för maximal lönsamhet

Anpassning

Precision och produktivitet i detaljhandeln

anpassningsfasen av Perfect Shelf 3DEXPERIENCE från Dassault Systèmes, måste en detaljhandlare utveckla och anpassa hyllutrymmesstrategin till de olika typerna och utformningen av butikerna. Den här verksamheten fokuserar på anpassningen av tilldelad plats för en typ av varor i förhållande till butikens storlek och utformning, liksom anpassningen av hyllor och upphängningsanordningar för att de skall passa till möblemanget i butiken, men också till sortimentet. Detta kan göras lokalt eller från en central enhet om det överensstämmer med konsumenternas beslutsträd och de globala prestationerna.

 

Huvudsakliga fördelar och starka sidor:

  • Utföra en centraliserad och/eller lokal anpassning
  • Skapa flera varianter på några få minuter
  • Anpassning till butikslokalen (utrymme, möbler, sortiment, konsumenternas beslutsträd)
  • Anpassa möblemanget till sortimentet