Grafik och etiketter

Undvik dyra återkallelser genom integrerade processer för hantering av tryck och text

 

En enda produkt kan behöva 10 eller 12 etikettvariationer för en marknad. När produkter lanseras i flera geografiska områden ökar den siffran exponentiellt i och med komplexa regelverk, översättningar och förpackningsstorlekar samt behovet av att skapa rätt förpackning för konsumenterna på marknaden i fråga.

I dag hanterar många företag sina texter i Word-dokument eller kalkylblad som är utspridda på företaget i nätverk och individuella datorer. När det är dags att producera nytt grafiskt material är ingen är helt säker på vilka text- och grafikversioner som gäller, och ingen kan ens lita på att det som för närvarande finns på marknaden är 100 procent korrekt.

Perfect Package integrerar hantering av text och grafik och ger dig möjlighet att skapa nya etikettlayouter på bara ett dygn genom ett enhetligt förfarande i organisationer och hos leverantörer, inklusive hantering av text och översättningar, grafiska mallar och godkännande.

Istället för att skapa varje del av materialet från grunden kan företag dynamiskt generera etikettvarianter med språkallokeringar och grafiska mallar. Företag kan med några musklick skapa anpassade etiketter för nya marknader. Tidsåtgången för den här processen kan räknas i minuter istället för 8 till 12 veckor, som fortfarande är vanligt.

Perfect Package kan också integreras med programverktyg för skapande och korrektur av tryckt material, vilket minskar risken för fel, möjliggör digitala granskningar och jämförelser, samt fungerar som arkivsystem för all grafik och alla textversioner. Detta eliminerar många av orsakerna till förpackningsfel som utlöser en produktåterkallelse som kostar flera miljoner.

 

Viktiga funktioner och fördelar

  • Du får färre produktåterkallelser på grund av grafiska fel genom en enhetlig lösning som ger dig kontroll – från inmatningen av texten till det slutliga godkännandet av etiketten
  • Kortare ledtider genom centraliserade tillgångar och mallar, vilket gör det snabbare att ta fram grafiskt material och översättningar
  • Förbättra varumärkets enhetlighet genom att utnyttja immateriella tillgångar och konstruktionsresurser som varumärkeschefer och designbyråer har utvecklat
  • Förbättra organisationsöverskridande samarbete genom automatiserade arbetsflöden och samarbete så att arbetet synkroniseras och omarbetningar kan undvikas
  • Sänkta kostnader för grafik genom att centralisera tillgångar som interna och externa organisationer använder, så att samma tillgångar kan utnyttjas och återanvändas globalt

Med 3DEXPERIENCE-plattformen kan alla våra intressenter samarbeta från idé till validering av det slutliga Barilla-paketet med hjälp av en digital representation av samma huvudetikett. Nu behöver vi inte längre arbeta med gamla prover och fatta beslut som kanske senare måste upphävas, vilket drev upp våra kostnader och minskade vår svarstid. Med den här lösningen kan vi på digital väg utbyta idéer snabbare, mer intuitivt, och med få eller inga återkallningar av förpackningar.

Marco Rossi IT Business Process Support Director, Barilla