Kvalitetshantering inom flygindustrin

Produktkvalitet och affärsprocesser är nära sammanflätade, och båda är baserade på upprepningar som det primära medlet att uppnå önskade kvalitetsmål. Att förbättra kvalitet kräver att man kan mäta aktuella prestationer, och granska processanpassning, dataanalys och överenskommelser om ändringar av aktuellt sätt att arbeta. Dassault Systèmes Produktlivscykelhanteringssystem (PLM) har utformats med en kontinuerlig processförbättringsfilosifi och tilhandahåller verktyg för att stödja alla dessa aktiviteter. Följande fördelar är några av dem som tillförs av Dassault Systèmes (3DS) lösning för Kvalitetshantering för flygindustrin:

Upprepningsbarhet i affärsprocesser
Även om uppfinningar är vad som helst utom upprepningsbara, bör affärsprocesserna som används inom flyg- och försvarsindustrierna för att främja uppfinningar och göra dem till produkter som kan marknadsföras, vara upprepningsbara. Genom bredden av affärsprocessernas täckning, liksom interaktionen mellan processer och den utbredda återanvändningen av data, gör Dassault Systèmes PLM-lösningar det möjligt att uppnå en mycket större grad av upprepningsbarhet i projekt för flyg-och försvarsindustrierna. Detta börjar med att dela data över gränserna för olika sektorer, särskilt i samverkande verksamheter som kräver formellt samförstånd och godkännande. I samma miljö som kreativt arbete utförs kan all den dokumentation lagras som beskriver alla önskvärda procedurer som används som beslutsunderlag. Denna dokumentation går under namnet "command media".

Statistik över affärsprocesser
Först när fasta processer har etablerats blir det möjligt att utföra användbara mätningar av prestationer. I Dassault Systèmes PLM-system har vilken implementerad process som helst inbyggda statistikfunktioner. Verksamhetens prestationer kan mätas över tid för att fastställa förbättringsmöjligheter. En typisk process relaterad till produktkvalitet är flödet som går från problemidentifiering (av fabriken eller av kunden) genom problemanalys till tekniska ändringar och till implementeringen i tillverkningen. För ett sådant flöde som rör många olika ämnen och IT-system, kan Dassault Systèmes lösning stödja alla verksamheter i en enda miljö. Genom att samla in data från andra system, som till exempel produktionsförslag och kundstöd, kan man få en global bild av produktkvaliteten och dess trender i hela företaget. Detta gör inte bara djupgående problem mer synliga men också lättare för hela företaget att ta itu med.

Granskningar
Den vanligaste orsaken för resultat som ligger utanför toleransgränsen är ett misslyckande med att följa fastställda processer. Detta gäller både för fabriken och för kontoret. Tillverkningssystem har delvis skapats för att ta itu med fabriksfallet. Vad gäller administrativa processer och integrerade produkter kan Dassault Systèmes PLM-system göra samma sak. Medan systemet inte hindrar individuell kreativitet och ger många möjligheter till mänskliga beslut, följs varje steg av de överenskomna samarbetsprocesserna upp med datahistorik. Dessa data ger granskare eller processförbättringsanalytiker indikationer på exakt vad som hände i samarbetet. Detta gör det lätt att berättiga eller uprätthålla certifieringar som till exempel CMMI (Capability Maturity Model Integration). Det hjälper också till att övertyga en granskare om att alla nödvändiga åtgärder tagits under verkställandet av ett kontrakt. 

Analys
Givande analyser är beroende av tillförlitliga data. Genom att koppla ihop data och leverabler för underordnade processer, tillför Dassault Systèmes PLM-system en spårbarhetsnivå som gör det möjligt att få en bättre förståelse av orsak och verkan. Dessa data kan sträcka sig från de ursprungliga kontrakten och deras krav till de fysiska produktenheter som levereras till kunderna. Och eftersom datakopiering är en av de största orsakerna till uppkomsten av fel, gör datainsamlingsfunktionen i lösningen att man kan se många data utanför PLM-systemet i realtid precis som om de vore en del av PLM.

Processförbättring
När ett problem väl har identifierats och orsaken analyserats, måste man utveckla en lösning för att förbättra situationen. I förhållande till orsaken kan lösningen vara en ändring i produktkonstruktionen, i verktygsuppsättnngen eller i processplanen. För denna typ av fall tillhandahålls relevanta produkt- och processändringsprocedurer. För orsaker som har att göra med verksamheten, tillför en rad olika funktioner - från enkel problemsökning och specialgodkännanden till formella och kompletta processförbättringsprojekt - olika grader av sofistikering och komplexitet för att passa ett flertal situationer. Det viktigaste är dock att de procedurer och verktyg som krävs för förbättringen återfinns i samma system som processerna och de data som skall förbättras, vilket tillförsäkrar nödvändig insyn och möjligheten att bidra till denna förbättring.

Lösningen Kvalitetshantering för flygindustrin omfattar:

  • Hantering av icke-överensstämmelse
  • Kvalitetstrendsanalys
  • Processförbättring
  • Fysisk inspektion

Vi vill utveckla våra PLM-processer och metoder för att förbättra samarbetet och återanvändningen av data för att stödja Goodrichs resurssnåla produktutvecklingsinitiativ.

Michael Collier Design Technologies, Staff Engineer, Goodrich Aerostructures