4D-simulering av virtuell konstruktion

Optimerad montering från början

Lösningen Optimized Plant Construction 3DEXPERIENCE gör det möjligt för företag att implementera en metod baserad på konstruktion för byggnation. Byggnadsföretag och ägare förlitar sig på plattformen 3DEXPERIENCE så att både konstruktions- och byggnationsprocesser kan optimeras samtidigt, så att man på bästa sätt använder tillgängliga resurser, och kan förebygga konstruktionsproblem. På ett tidigt stadium och genom hela konstruktionsprocessen, kan planeringen av anläggningskonstruktionen, schemaläggningen och sekvensplaneringen virtuellt definieras och simuleras för att minska uppkomsten av konstruktionsfördröjande problem som typiskt nog uppstår när de strukturella systemen och stora utrustningar är färdiga att placeras.

Sådana virtuella konstruktionssimuleringar i 4D (3D och tid) inkluderar schemaintegrering med sådana verktyg som Primavera och MS Project, utrustningsplacering och ergonomiska simuleringar som omfattar sådana aspekter som synfält, åtkomst och rörelser, liksom utförbarhetsstudier av fjärrstyrd utrustning. Dessutom kan materialhantering och materialflöde till anläggningen eller lagerlokalen, samt analys av utgiftskurvan för material och resurser studeras i förväg för att begränsa riskerna. Eftersom alla komponenter är inkluderade i planeringen, kan krav, kostnader och tidsfrister för den initiala konstruktionen utvärderas ganska exakt innan man beslutar om investering.

Denna inovation av samverkande konstruktion hjälper användarna att spåra sena ändringar, identifiera delar som kan påverkas av konstruktionsändringar, och studera inverkan av ändringarna på konstruktionen. Lösningen Optimized Plant Construction  3DEXPERIENCE ger byggnadsföretag och ägare den information de behöver för att förutsäga kostnaderna för ändringar i tid och pengar, så att de kan besluta om de behöver omförhandla kontrakten eller inte, eller göra nödvändiga justeringar av projektets omfattning.

Nyckelfunktioner och fördelar:

  • Innovera inom samverkande konstruktion
  • Planera, visualisera och verkställ i tid
  • Validera och föregripa konstruktionsproblem
  • Minskade eller eliminerade hälso- och säkerhetsproblem
  • Konstruktionsoptimering och feedback