Tillverkningsplanering

Bygg produkten "rätt första gången"

 

När man bygger vindkraftverk vill man finna lösningar för att öka produktionen snabbt och sänka kostnaderna med bibehållen hög kvalitet och effektivitet.

Med Dassault Systèmes Sustainable Wind Turbines design-for-manufacturing-metod kan du planera i en virtuell miljö, validera tillverkningsprocesser innan produktionsstart, identifiera och lösa problem när de dyker upp och tillverka produkter "rätt första gången". I ett tidigt skede av produktutvecklingen, kan digital produktion som omfattar planering, schemaläggning, sekvensering och programmering av resurser definieras för att skapa förbättrade processer och förhindra att problem och förseningar uppstår senare när produkterna är redo att byggas. Dessa verktyg kan hjälpa dig att optimera en flexibel och slank tillverkning.

Automatiserade produktionsmetoder, t.ex. användningen av robotar och CNC-maskiner, används ofta för att ge större flexibilitet, ökad kvalitet, mindre avfall och ökad standardisering samtidigt som man förbättrar personalens hälsa och säkerhet. Investeringar i sådana produktionssystem är dyra, men kan motiveras med lägre kostnader och mindre tid som åtgår för validering i en virtuell miljö.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Samtidig utveckling och tillverkningsprocessdefinition för att validera tillverkningsbarheten på ett tidigt stadie
  • Verifiering och validering av tillverkningsprocesser och produktionsprogram för att minimera produktionsproblem och kostnader
  • Kapitalisera och återanvända företagets kunskap, standardprocesser och bästa arbetsmetoder
  • Minimera cykeltiden, öka genomströmningen i produktionsanläggningen och använda resurser optimalt