Planering av vindturbintillverkning

Konstruera produkten rätt från början

Även om många tillverkare av vindturbiner har en välfylld orderbok, finns det ett avsevärt tryck för att optimera tillverkningskostnaderna. Detta innebär att dessa företag är ute efter lösningar för att kunna öka sin produktion snabbt och samtidigt minska kostnader, medan man upprätthåller en hög nivå av produktionskvalitet och driftsäkerhet. Företagen förlitar sig alltmer på automatiseringstekniker som t.ex. robotik, för att uppnå dessa målsättningar.

Lösningen Sustainable Wind Turbines 3DEXPERIENCE stöder metoden Konstruktion för tillverkning så att både konstruktions- och tillverkningsprocesser kan optimeras parallellt och som använder tillgängliga resurser på bästa sätt. Den erbjuder oöverträffade funktioner för tillverkning och verktygsutformning inom branschen. Från och med de tidiga stadierna av produktutvecklingen, kan man definiera digital tillverkning som omfattar planering, schemaläggning, sekvensering, robotik och NC-programmering, vilket förebygger problem när produkterna är färdiga att tillverkas.

Sustainable Wind Turbines förser tillverkningsföretag i hela leverantörskedjan med omfattande 3D-process- och resursplaneringsverktyg för att skapa och optimera konstruktion enligt order, samt resurssnål produktion. Genom att granska och validera automatiserade produktionssystem i en virtuell miljö, kan företagen utvärdera multipla processplaner och produktionssystem även innan man tillverkar en enda prototyp. Denna metod främjar också företagens reaktivitet, enligt modellen 'Konstruera och tillverka var som helst'. Tillverkningssekvenserna kan omarrangeras oberoende av konstruktionsstrukturen, och ger full flexibilitet för individuella anläggningar att använda specialanpassade produktionsmetoder. Vid avslutad tillverkningsplanering, kan detaljerade arbetsinstruktioner skapas för arbetarna som är lätta att följa och som innehåller monteringssekvenser i 3D för att minska antalet fel.

Starka sidor och fördelar:

  • En enda miljö för konstruktion och tillverkning för att öka produktiviteten
  • Parallell definition av teknik och tillverkningsprocess för att validera tillverkningsbarhet på ett tidigt stadium.
  • Granskning och validering av tillverkningsprocesser
  • Snabbare kommersialisering tack vare samarbete med delad kunskap över det förlängda företaget
  • Kapitalisera och återanvänd företagets expertis för effektivprogrammering