Design och simulering av kompositrotorblad

Designa för prestanda och tillförlitlighet

 

Rotorblad är kritiska komponenter i vindkraftverk och utsätts för stora variationer i påfrestningar (t.ex. brett temperaturområde och hårt väder) när de används i olika förhållanden under hela året. Kompositmaterial är idealiska för att producera vindturbinblad, tack vare deras styrka, låga vikt och exceptionella mekaniska egenskaper.

Dassault Systèmes Sustainable Wind Turbines erbjuder ett samarbetsramverk i en enda 3DEXPERIENCE-samarbetsplattform där alla användare och tillämpningar, design, analys och tillverkning, kan arbeta tillsammans med en integrerad datamodell. Du kan hantera alla aspekter av design av kompositrotorblad på ett integrerat sätt, vilket omfattar allt från preliminär design och hela vägen till strukturell certifiering genom virtuella tester. Genom att samarbeta och interagera i en globalt integrerad miljö kan designers, analytiker och tillverkningstekniker säkerställa en tillförlitlig och robust design av kompositrotorblad.

Related Videos

Viktiga egenskaper och fördelar:

  • Effektiv design av komplexa kompositblad med snabba bladdesigniterationer
  • En global samverkande miljö för alla användare och discipliner
  • Snabb och noggrann bedömning av strukturella prestanda under olika förhållanden
  • Minimalt materialavfall
  • Integrerad design till tillverkning
  • Design av kompositrotorblad redo att certifieras