Förutom personal för underhåll av grönområden, reparationer och rengöring, behöver invånarna också olika typer av service. Säkerhet toppar förmodligen listan för att säkerställa att invånarna vet vad de skall göra vid eldsvåda eller olycksfall. Det finns också många dagliga behov i de flesta byggnader som t.ex. av receptionister, vaktmästare och bespisningspersonal. Det sätt på vilket denna personal tränas och utvärderas måste associeras till den avdelning där de arbetar, och ändå är de flesta befintliga systemen idag inte väl anpassade för att hantera dessa olika typer av tjänster på ett omfattande sätt.

Dassault Systèmes tillhandahåller ett antal verktyg för planering av underhåll och service inom byggnadsindustrin. DS erfarenhet och expertis i hanteringen av energi- och tillverkningsindustrin kan med fördel utnyttjas av de flesta företag som arbetar med underhåll av byggnader och olika typer av anläggningar.

Stödprodukter: