Partnerskapsprogram

Intresserad av samarbete? Maximera dina investeringar med Dassault Systèmes produkter, tjänster och lösningar för partners.

Affärspartners

Affärspartners

Dassault Systèmes affärspartners är erkända yrkesmänniskor och experter på våra lösningar och de industrier vi arbetar inom.

De delar vår uppfattning att 3DEXPERIENCE är värdefullt när det gäller att driva innovation och möjliggöra företagsförändring samtidigt som man utvecklar långsiktiga tillväxtstrategier. Du hittar säkert en Dassault Systèmes-partner nära dig och inom räckhåll för dina kunder.


Varje år samlas 3DS-partners från hela världen på det årliga 3DEXPERIENCE Partner FORUM för att samverka med Dassault Systèmes högre chefer, diskutera 3DS vision och strategi, delta i workshops, träffa Dassault Systèmes medarbetare och nätverka med varandra.

Utbildningspartners

Utbildningspartners

Med partnerskapsprogrammet för utbildning (EPP) får våra återförsäljare och auktoriserade utbildningsorganisationer tillgång till en omfattande samling undervisningsmaterial och lösningar för e-lärande som utvecklats av Dassault Systèmes.


Genom vårt EPP-program får våra partneras tillgång till utbildningsmaterial, undervisningsplaner och e-lärandesystem för de senaste versionerna av Dassault Systèmes produkter så att de ska kunna erbjuda sina kunder utbildningslösningar i topplass. Vårt material är alltid aktuellt, reflekterar de bästa användningsmetoderna och tillämpar de senaste utbildningsteknikerna och teknologierna. Lärarna har även åtkomst till och möjlighet att delta i specialiserade utbildningsgrupper för att säkerställa att de har den senaste tekniken och de nyaste metoderna.


Alla VAR:s, Dassault Systèmes-partners, och utbildningsanordnare är välkomna att gå med i EPP-programmet.

Servicepartners

Servicepartners

Genom strategiska allianser med ledande IT-företag, konsultfirmor och tjänsteföretag kan det kombinerade nätverket av Dassault Systèmes och dess partners tillhandahålla kompetenser i toppklass inom ett flertal industriprocesser och tekniska områden och med regional fackkunskap som kan svara på kundernas affärsutmaningar.

De företag som vi har valt som servicepartners är erkända yrkesmänniskor och experter inom PLM och de delar vår uppfattning att 3DEXPERIENCE är värdefullt när det gäller att ta fram dina innovationsstrategier.

Tillsammans kan vi hjälpa dig att förvandla dina affärsutmaningar till framgångar.

Programvarupartners

Programvarupartners

Innovativa utvecklare och oberoende programvaruåterförsäljare (ISV) kan ta del av Dassault Systèmes utvecklingsplattform och utveckla programvarutillämpningar som är helt integrerade i Dassault Systèmes produktlinjer.

I egenskap av utvecklare strävar vi efter ständig förbättring av vår globala PLM-lösning och av kundernas 3DEXPERIENCE, samtidigt som vi försöker ta till oss deras åsikter om industriprocesser och specifika tekniska områden. Bidrag från våra programvarupartners är viktiga inslag för att fullborda och utöka den slutliga lösningen som ska erbjudas på marknaden.

Teknikpartners

Teknikpartners

Vi vill ha en gemensam vision: Möjliggöra vassa lösningar, ständigt förbättra prestandan och skapa den ultimata användarupplevelsen.

För att uppnå detta inbjuds ledande företag inom industrin att gå med i teknikpartnergemenskapen för ett nära samarbete när det gäller att godkänna deras komponentlösningar som fungerar tillsammans med Dassault Systèmes PLM-lösningar och 3DEXPERIENCE. Med certifiering på systemnivå säkerställs förenlighet och optimerad prestanda för våra kunder. Erbjudanden från teknikpartners kan innefatta maskinvara (beräkning, lagring, kringutrustning och drivrutiner) eller programvarukomponenter (operativsystem, mellanprogramvara).

Vi har utökat detta program och bjudit in ledande tillverkare av enheter för interaktion och sinnesintryck för att ta fram och visa verklighetstrogna upplevelser som bygger på framträdande teknik för industriell design, virtuell verklighet, förstärkt verklighet, virtuell utbildning, utbildningsspel (serious gaming) och annat.