Tem 24 2015

Dassault Systèmes Fransa Hükümetinin “Geleceğin Endüstrisi” Projesinin Liderleri Arasında

Dassault Systèmes Stratejik Hamlenin Liderleri Arasında

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan 3DEXPERIENCE Şirketi Dassault Systèmes, Fransa hükümetinin Fransız endüstrisini modernleştirmeye yönelik stratejik hamlesinin liderleri arasında yer alacağını duyurdu. 

 

Fransa - Haziran 2015 - Fransa hükümeti tarafından 18 Mayıs 2015'te ilan edilen “Geleceğin Endüstrisi” inisiyatifi fabrikaların kümelenmesi, bağlı nesneler, zenginleştirilmiş gerçeklik, robot teknolojisi, büyük veri, siber güvenlik ve şirketin 3D tasarım, simülasyon ve üretim alanlarındaki 30 yıllık global teknolojik yenilikçiliği ile uyumlu çeşitli başka teknolojileri içeriyor. . 

 

Dassault Systèmes, Fransa hükümetinin Fransa'da endüstriyi dijital olarak dönüştürme programını destekleme görevine sahip bir dizi teknoloji şirketi, mesleki örgüt ve akademik ortaktan oluşan “Geleceğin Üniversitesi” birliğinin aktif bir üyesi. Dassault Systèmes Başkan ve CEO'su birliğin eşbaşkanları arasında. Dassault Systèmes “Geleceğin Endüstrisinin” arkasındaki dijitalleşme planını hazırlayacak, günümüzün teknolojilerindeki boşlukları doldurmak amacıyla işbirliğine dayalı AR-GE projeleri geliştirecek, Fransa ve Avrupa'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital üretim yöntemlerini iyileştirecek ve sinerji olanaklarını belirleyerek konu üzerine uluslararası işbirliğini teşvik edecek.

 

Dassaut Systemes CEO’su Bernard Charlès şunları söyledi: “Geleceğin Endüstrisi birliği know-how kaynaklarını bir araya getiren ve yatırımları ulusal ölçekte yönlendiren, tamamen yeni bir ölçekte faaliyet gösteren bir grup. Yüz yüze kalınan sorunların hükümet tarafından tanınması ve inovasyon yönünde halihazırda gösterilen çabalar yeni bir coşku yaratıyor. Günümüzde karşı karşıya olduğumuz mesele, Manufacturing 4.0 gibi benzer Avrupalı inisiyatiflerle de işbirliği yaparak endüstride rekabet gücü yüksek performansı mümkün kılan orta ölçekli şirketlerin oluşturduğu ekosistemde dijital dönüşümü teşvik etmek ve yaratmaktır. Geleceğin endüstrisi, son derece esnek ve modüler tedarik zincirleri etrafında yapılandırılmış bir deneyim endüstrisi olacak. Malzeme bilimi, 3D baskı ve fabrika laboratuarlarının yeni ürün ve çözüm tasarlama, üretme ve satma yöntemlerini nasıl radikal bir şekilde değiştirdiğini şimdiden görüyoruz. Endüstri yalnızca ‘dijital ikizinin’, inovasyon ve işbirliği platformları aracılığıyla endüstrinin her alanının dijital hale getirilmesinin sağladığı olanaklardan faydalanarak kendisi için sürdürülebilir bir gelecek yaratabilecektir.”

 

Sürdürülebilirliğe dair hususlar, fabrikaların modernizasyonu ve global tedarik zincirlerinde daha fazla işbirliği ihtiyacı günümüz endüstrisinde zorunlu ve bir o kadar da devrim niteliğinde değişimler.  Hükümetler ve Almanya, ABD, Japonya ve Hindistan da dahil olmak üzere dünyanın her ülkesinden şirketler, endüstriyi dijital çağa taşıyarak yerel ekonomiyi geliştirecek yerel endüstriyel inisiyatifler yaratmanın potansiyelini görmekte.  Endüstriyel inovasyon fabrika duvarlarının çok ötesine geçmekte, mevcut süreçlerde büyük değişiklikler yaratan çok sayıda dijital konsepti entegre etmeyi ve dinamik, bütünlüklü ve daha sürdürülebilir bir üretim modelinin oluşturulmasını gerektiriyor. 

 

Dassault Systèmes 30 yılı aşan bir süredir havacılıktan sağlığa birçok endüstride dijital dönüşümü desteklemeye yönelik teknolojiler ve çözümler geliştiriyor ve gerçek dünyada işlerin artırılması anlamında sanal dünyanın sahip olduğu potansiyelin farkında.  Dassault Systèmes dijital süreçleri uçtan uca destekleyen eksiksiz bir dijital araç portföyü sağlamak üzere organik büyüme ve stratejik satın alma faaliyetleri içinde ve bu doğrultuda ABD. (industry digitization), Almanya (manufacturing 4.0) ve şimdi Fransa'da birinci sınıf üretim teknolojileri ve süreçleri geliştirmeyi hedefleyen inisiyatiflere katılıyor.

 

Fransa’nın “Geleceğin Endüstrisi” ile dijitalleşmesi için birlik üyeleri belirli alanlardaki uzmanlıklarını işbirliğine açarak endüstrinin nasıl tekrar yenilikçi bir hale gelebileceği konusunda eşsiz perspektifler sunacak.  İnisiyatif, aşağıdaki alanlarda şirketlerin dönüşümünün sağlanması hususunda Dassault Systèmes’in uzmanlığına güveniyor:


  • Malzeme bilimi:  Kimya ve malzeme bilimindeki gelişmeler, kompozitler gibi endüstriyel süreçleri ciddi şekilde değiştiren yeni atılımlara yol açmaktadır.  Biyolojik modelleme ve simülasyon sayesinde yeni malzemeler icat edilecektir.
  • Dijital fabrikalar:  Dahili sistemler, yazılım ve elektronik donanım sayesinde ürünler, makineler, tesisler ve insanlar arasında bağlantı sağlanmakta ve üretim ve operasyonlar optimize edilmektedir.  Dijital platform, bu öğelerin birbirine bağlanmasının anahtarıdır.
  • Hizmet olarak üretim:  Tüm paydaşlar arasında çevrimiçi işbirliği sayesinde esneklik ve değişken müşteri gereksinimlerinin yönetilmesi mümkün olmakta ve şirketler rekabette avantaj elde etmektedir.  Şirketler değer zincirleri aracılığıyla pazardaki talebe hızlı bir şekilde uyum sağlamak durumunda kalmakta ve 3D baskı gibi yeni yöntemleri kullanıma almaktadır.
  • Mekatronik ve sistemler sistemi:  Model tabanlı sistem mühendisliği, gerçek dünyada gelecek olanları kusursuz bir şekilde taklit eden sanal ürünleri ve kullanıcı deneyimlerini tanımlama, görüntüleme ve şekillendirmenin önemli bir bölümüdür.
  • Dijital fabrikasyon: Fabrika laboratuarları çeşitli yeni endüstriyel teknikler sağlamakta ve üretimde daha fazla esnekliği mümkün kılmaktadır. Özellikle yeni başlayan şirketler pazara yenilikçi ürünler sunmanın risklerini sınırlayarak daha hızlı tepki verebilmektedir.