Kundanpassade tjänster

Dassault Systèmes ger dig möjlighet att anpassa vårt stora kursutbud efter just din målgrupp och dina mål.

Kursutveckling

    Dassault Systèmes ger dig möjlighet att anpassa vårt stora kursutbud efter just din målgrupp och dina mål.
  • Utforma ditt utbildningsprogram med hjälp av våra experter och vår katalog med 1 000 Companion-kurser
  • Definiera dina utbildningsplaner utifrån användarens roll och profil
  • Anpassa standardkurserna så att de stämmer överens med dina metoder, processer och förväntningar tack vare scenarion och innehåll som kan skräddarsys.

Testprogram

Dassault Systèmes testprogram ger studenterna relevanta kunskapsutvärderingsverktyg före och efter utbildningssessionerna, så att de kan mäta resultatet av utbildningen, hantera prestationer, få praktisk erfarenhet, validera de förvärvade kunskapernas omfattning och identifiera kunskapsluckor.

Med Dassault Systèmes kan du genomföra utvärderingar i din egen takt tack vare de olika utvärderingsmetoderna i Companion-verktyget:

  • Självutvärdering före och efter Companion-utbildning.
  • Utvärderingsprogram utformade för specifika kunskapsutvärderingar.
  • Prestationstest baserade på övningar med regler.
  • Certifieringsprogram baserade på standardiserade 3DS-utvärderingar som ger värdefull feedback på utbildningsprogram.

Coachning

Uppföljningscoachning efter klassrumsutbildning och test är ett effektivt sätt att fördjupa sig i ett ämne eller gå igenom vissa koncept.
Coachning är en viktig del av den varierade utbildningsprocessen på 3DS. Det ger snabbare användarförankring och stärker individuella kunskaper, åtaganden och åtgärder.

Många av våra coacher är även kursledare, så de är väl lämpade att följa upp våra kurser – på plats med dina anställda eller via vårt virtuella supportnätverk.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra coachningsprogram.

Coachning