Implementera dina e-utbildningslösningar

Du kan följa en trestegsprocess när du utformar ett personligt utbildningsprogram med Companion Learning Space, som hanteras av Dassault Systèmes och är tillgängligt när som helst och var som helst via webben:

STEG 1

Skapa en e-utbildningslagringsplats baserad på standardiserade och anpassade kurser:

  • Välj kurser från ett bibliotek med 1 000 kurser för alla profiler, varumärken, branscher och språk
  • Anpassa e-utbildningskurserna så att de passar dina specifika mål
  • Skapa ett utbildningslager för hela företaget

STEG 2

Få åtkomst till och hantera en utbildningslagringsplats med Companion Learning Space från Dassault Systèmes:

  • Utforma och tilldela personliga utbildningsprogram
  • Få åtkomst till formella och informella kurser
  • Spåra och utvärdera studenternas aktivitet och resultat

STEG 3

Analysera användarprestationer med Companion Learning Space:

  • Hantera studenternas prestationer med utbildningsprogrammets funktioner för rapportering, övning och kunskapskontroll (balanserat styrkort)
  • Analysera användarprestationer genom resultatutvärdering med Excel-utdrag

Anpassa dina e-utbildningskurser

Companion Development Studio är ett användarvänligt, flexibelt och robust redigeringssystem som du använder för att anpassa generiska 3DS-kurser och -utvärderingar efter dina metoder och processer, så att dina branschspecifika behov uppfylls.


Companion Development Studio har i flera år använts flitigt av våra områdesexperter och många av våra kunder för att utveckla, underhålla och anpassa innehåll och genomföra världsomspännande utbildning på utökad företagsnivå.