ENOVIA 3DLive

3D collaborative intelligence solution

ENOVIA 3DLive är en 3D-lösning för ett samverkande informationssystem. Den har ett lättanvändligt användargränssnitt som ger dig de nödvändiga verktygen för att söka och navigera i ditt företags PLM-information, oavsett vilken källa eller vilket format det gäller, och oavsett var du befinner dig. Dess funktion för snabbt samarbete gör att du snabbt kan diskutera runt 3D-data, vilket på så vis göra det möjligt att snabbt dela data och idéer med dina kolleger. Kort sagt, ENOVIA 3DLive gör PLM tillgänglig för ett stort antal användare, och tillhandahåller 3D-samverkan på begäran inom hela företaget. Det gör att människor kan arbeta tillsammans, dela med sig av sina idéer och lätt hitta och förstå PLM-information - och allt detta i 3D.

Kurs med Companion eLearning


ENOVIA Companion for 3DLive (LI6)
 • Längd: 8 timmar
 • Version: V6R2011
 • Målgrupp: Konstruktörer och ingenjörer som behöver förklara sina konstruktioner för andra användare inom företaget. Chefer, överordnade, granskare, säljare och teknisk personal som vill kolla upp 3D-data och dess relaterade PLM-information, och basera sina diskussioner runt dessa. Inom avdelningarna för dokumentation, produktion, programhantering, inköp, konstruktion, kvalitet och liknande där granskning och notering av 3D-modellen är ett ofta förekommande eller ett tillfälligt krav. 
 • Förkunskaper: De personer som vill gå den här kursen bör vara väl insatta i
 • Microsoft Windows operativmiljö.
Kursfilosofi

Det här är en processbaserad kurs som använder en industriell fallstudie för att lära ut hur man använder ENOVIA 3DLive för att söka, navigera, undersöka och dela information i en samverkande 3D-miljö. Med hjälp av korta videor kan du lära dig att söka och visualisera resultaten, undersöka och granska 3D-data, filtrera data, skapa specialanpassade bilder och spara dem som Favoriter, utföra samgranskningar med kollegor, utföra basala livscykeloperationer, och exportera data som delbara XML-filer i 3D. I slutet av varje lektion görs en sammanfattning av de ämnen som gåtts igenom, beskrivningar av alla verktyg som använts och en kort utvärdering för att se vad du har lärt dig.

 • Story Board Du kommer att lära dig att använda ENOVIA 3DLive medan vi spelar upp följande scenario.
  • Vårt företag utvecklar tre olika typer av konceptbilar; en kupé, en sportbil, och en halvkombi som företaget vill visa upp på årets bilmässa. Formgivningsgruppen består av olika konstruktörer, en chef och en granskare.
  • Granskaren (David) har tillfrågats att övervaka konstruktionen av bromssystemet. Han kommer att använda ENOVIA 3DLive för att söka och bläddra igenom data, utföra en granskning och sedan samarbeta med konstruktören (Elisabeth) för att diskutera nödvändiga ändringar med henne.
 • Efter avslutad kurs kommer du att kunna:
  • Öppna och visualisera en lokal 3D XML-fil i ENOVIA 3DLive
  • Ansluta dig till företagets databas
  • Söka och granska 3D-data och dess relaterade PLM-information
  • Filtrera data baserade på konfigurationer, attribut och 3D-val
  • Skapa och hantera dina favoritbilder och data
  • Använda granskningsverktygen för att skapa genomskärningar, mått och anteckningar
  • Samarbeta med dina kollegor, och anteckna och dela produktbilder med dem
  • Utföra livscykeloperationer på data
  • Exportera data som 3D XML-filer och integrera dem i Microsoft Office-dokument

Vilken roll spelar ENOVIA Companion för 3DLive i din utbildning?

ENOVIA 3DLive är inträdespunkten till V6s samverkande miljö.

Oavsett om du behöver samarbeta, konstruera eller granska i V6, måste du känna till navigeringen och sökmekanismen som finns i 3DLive.

Därför passar den här kursen ett stort antal profiler och roller i hela produktlivscykeln.