CATIA-certifiering

Ledande arbetsgivare i industrin söker efter duktiga studenter och andra personer som har certifiering för 3DS-lösningar och kan dra nytta av de kraftfulla 3DS-verktygen. En CATIA-certifiering är beviset på att du har de färdigheter och den kunskap som behövs för att dra nytta av de kraftfulla CATIA-verktygen.

Om du får en CATIA-certifiering kan det hjälpa dig att få ett jobb, behålla ett jobb eller kanske komma vidare i karriären. Den ger dig ett försteg framför andra användare, och du kan bli en del av vår växande grupp av certifierade användare. En undersökning av fördelarna med certifiering visade att 86 procent av de studenter som blev certifierade såg fördelar i form av bättre jobbmöjligheter.

Som Certified CATIA Associate visar du att du har skaffat dig bra grundläggande kunskaper och har praktisk erfarenhet av CATIA-modelleringsfunktioner genom användning av CATIA.

CATIA Specialist-certifieringen visar att du har fått bredare kunskaper och färdigheter genom att skaffa dig kompetens på två av Associate-områdena.

Som Certified CATIA Expert kan du skaffa dig en betydande konkurrensfördel genom att validera dina kunskaper på avancerad nivå. Denna certifiering visar att du har omfattande kunskaper och praktisk erfarenhet av att nå bästa möjliga resultat med hjälp av CATIA-lösningar.

Övningsprov live

I alla CATIA-certifieringsprov testas både kunskapen om lösningarna och den praktiska erfarenheten genom live-prov där du löser riktiga konstruktionsuppgifter med hjälp av CATIA-lösningar.

Associate

Som Certified CATIA Associate visar du dina kunskaper och färdigheter med grundläggande CATIA-modelleringstekniker efter inledande utbildning och en till sex månaders regelbunden övning* på antingen komponent-, monterings- eller ytkonstruktion.

*Detta är uppskattningar som kan vara olika för olika personer.

Utbildningsplan för CATIA V5 Associate-prov

Utbildningsplan för CATIA V6 Associate-prov

Specialist

  • För att bli en certifierad CATIA V5 Mechanical Design Specialist behöver du klara provet CATIA V5 Part Design och provet CATIA Assembly Design.
  • För att bli en certifierad CATIA V5 Mechanical Surface Design Specialist behöver du klara provet CATIA V5 Part Design och provet CATIA Surface Design.

Expert

Utbildningsplan för CATIA V5 Expert-prov

Som Certified CATIA Expert visar du dina kunskaper och färdigheter med avancerade CATIA-modelleringstekniker efter ingående utbildning och mellan sex och tolv månaders avancerad praktisk övning med samt arbetserfarenhet* av antingen komponent-, monterings- eller ytkonstruktion.

*Detta är uppskattningar som kan vara olika för olika personer.

Förberedelser

För att bli certifierad krävs noggranna förberedelser. Vi rekommenderar att du förbereder dig för ett prov genom att göra följande:

  1. Utbilda dig genom att gå den eller de kurser som anges i den rekommenderade utbildningsplanen (se bilden) och i provbeskrivningarna. Kurserna är tillgängliga online via webbplatsen Companion Learning Space (CLS) eller via webbplatsen Academia . De kan användas under eller efter en lektion, som komplement eller för att friska upp kunskaperna. Om du vill gå en lärarledd kurs kontaktar du någon av våra utbildningspartners.
  2. Komplettera din utbildning och underbygg dina färdigheter genom att repetera de ämnen som behandlades på kursen eller kurserna. Detta gäller särskilt de områden du känner att du kan bli bättre på. Öva också så mycket som möjligt, särskilt på de ämnen som ingår i provet (se provbeskrivningen).
  3. Ju mer du övar desto bättre. För att du ska kunna förbereda dig för att göra ett riktigt prov finns exempelprov tillgängliga online. De är avsedda att ge dig en bättre förståelse för prov- och frågeformaten. De ger dig också möjlighet att sätta dig in i stegen för att starta ett prov. Dessa exempelprov är kostnadsfria och alltid tillgängliga via samma plattform som de riktiga proven.

Göra ett prov

Proven görs online på ett av våra auktoriserade certifieringscenter i en övervakad miljö. Om du vill boka ett prov kontaktar du något av Dassault Systèmes auktoriserade certifieringscenter på en plats som du har nära till.

  • Publika center drivs av våra utbildningspartners och är öppna för alla.
  • Privata center är akademiska certifieringscenter som bara är öppna för skolans eller universitetets studenter.

Om du är student bör du också fråga din lärare om ditt universitet eller din skola har ett akademiskt certifieringscenter för Dassault Systèmes där du kan göra proven.

Validera din certifiering

När du har klarat de prov som krävs för certifieringen kan du få åtkomst till ditt digitala certifikat på ditt användarkonto. Digitala certifikat är säkra. Varje certifikat har ett unikt ID och en unik QR-kod som du kan använda för att autentisera din certifiering online (ikonen "Validera certifikat' på menyraden). Dessutom får du en digital logotyp som du kan använda för att informera om din certifiering. Denna logotyp finns också på ditt konto.