Metodik

Använd ett konsekvent och definierat förhållningssätt i varje tjänsteengagemang för projektets planering, utförande och hantering.

Leverera 3DEXPERIENCE konsekvent och framgångsrikt

Vi strävar efter att ge 3DEXPERIENCE® liv framgångsrikt i din organisation. Dassault Systèmes Industry Services använder PERFORM Quick Start för att styra och säkerställa kvaliteten i projekts planering, utförande och hantering i alla tjänsteengagemang.

PERFORM Quick Start är en skalbar tjänsteleveransmetod för företag som bygger på en tydlig förståelse av kundens verksamhetsmål för att genomdriva förändringar genom fyra (4) affärstransformationsarbetsströmmar, inklusive projektledning, lösningsleverans, infrastruktur och utbildning.

PERFORM Quick Start är en onlineprojektledningsmiljö skapad i ENOVIA V6. Det här online-verktyget erbjuder det ramverk, de processer och projektledningsmallar för att säkerställa ett effektivt genomförande av projekt och korrekt tillämpning av vår 3DS-teknik.

 

PERFORM Quick Start baseras på 6 gemensamma faser i en företagsinstallation:

1. UTVÄRDERA kraven för företagslösningen och tillhörande infrastruktur

2. DEFINIERA affärsprocessen, lösningen och infrastrukturen för att tillfredsställa kraven

3. UTFORMA de funktionella och tekniska specifikationerna och testplanen

4. BYGG lösningen genom att konfigurera eller utöka systemet

5. TESTA så att lösningen kan installeras utan problem

6. RULLA UT lösningen i företaget

Vår PMO och utförandemetodik säkerställer att vi levererar 3DS PLM-teknik konsekvent och framgångsrikt i din miljö.