Aktiveringstjänster

Stöd för en framgångsrik verksamhet

Öka användningen i din miljö

Dassault Systèmes branschtjänster tillhandahåller kurser, utbildning och certifieringar på flera nivåer så att kunderna ska kunna få ut så mycket som möjligt av 3DEXPERIENCE®-plattformen. Vi vill hjälpa dig att minska riskerna, höja personalens kompetensnivå och öka användarnas produktivitet och användning. Vi erbjuder också tillfällig projektkompetens för att stödja löpande framsteg i företagsmiljön.

3DS-universitetet

Utbildningstjänster för SIMULIA< /h4> Hjälper dig att använda lösningarna för realistisk simulering