Användarvillkor

3DS.COM TERMS OF USE

Den här sidan anger villkoren för din användning av 3DS.COM webbplats.
Läs dem noggrant. Dessa villkor och förutsättningar kan uppdateras och ändras av oss, så besök denna sida regelbundet för att granska dem.
Genom att använda den här webbplatsen bekräftar du att du accepterar dessa användarvillkor. Om du inte accepterar följande villkor ska du inte använda den här webbplatsen eller tjänsterna som finns där.
Dessutom, (i) när du använder aktuella eller framtida tjänster eller köper någon nuvarande eller framtida produkt på denna webbplats, kommer du också att omfattas av tillämpliga bestämmelser och villkor för försäljning, (ii) när du ansluter till communities via 3DS Platform  som finns på https://swym.3ds.com, kommer du också bli föremål för “Swym.3ds.com Terms of use”.

1. GODTAGANDE AV VILLKOR

Välkommen till 3DS webbsida (nedan "webbsida" ), en tjänst som tillhandahålls av Dassault Systèmes S.A. och dess dotterbolag (nedan kallade "vi", "vår" eller "oss" ).
Genom att besöka webbsidan, genom att förse oss med information, genom att använda de tjänster som erbjuds via webbsidan och/eller genom att köpa produkter från webbsidan accepterar du att vara bunden av följande villkor ("användarvillkoren" ).
Om du inte är överens med något av dessa villkor, vänligen använd inte webbplatsen.

2. TJÄNSTEBESKRIVNING

Webbsidan tillhandahålls dig, användaren (nedan kallat "användare", "du" eller "din") som ansluter till webbsidan och använder våra tjänster och får tillgång till en mängd olika resurser, däribland hämtningsområden, produktinformation, supporttjänster för kunder och partners, övrig information och online-köp av vissa av våra produkter (nedan kallade "tjänster" ).
Du är ansvarig för att få tillgång till tjänsten. Observera att sådan tillgång kan innebära tredje parts-avgifter (såsom avgifter för internettjänster). Dessutom måste du tillhandahålla och är ansvarig för den utrustning som behövs för att få tillgång till tjänsten.
Vi kommer att sträva efter att ge dig oavbruten tillgång till webbsidan. Dock kan tillgång till webbsidan suspenderas, begränsas eller avslutas när som helst och utan föregående meddelande och vi skall inte anses ansvariga om webbsidan av någon anledning är otillgänglig vid något tillfälle eller under en viss period.

3. REGISTRERING - LÖSENORD - SÄKERHET

För att fullt ut använda webbsidan och köpa våra produkter måste du registrera dig hos oss genom att öppna ett kostnadsfritt konto.
Med tanke på din registrering för tjänsten intygar du att du är minst 18 år och att du har laglig rätt att acceptera användarvillkoren, inklusive rätten att göra det för din organisation om du använder tjänsten för yrkesmässiga ändamål, och inte är förhindrad från att ta emot produkter och tjänster enligt gällande lagar i någon tillämplig jurisdiktion.
Om du gör så, du kommer att bli ombedd att ange viss information och att skapa ett användarnamn och lösenord. Du samtycker till att (a) tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv; och (b) underhålla och uppdatera din profil för att hålla den sann, korrekt, aktuell och fullständig.
Du är fullt ansvarig för att hålla ditt lösenord och konto hemligt för alla aktiviteter som sker med ditt lösenord eller konto.
DS sekretesspolicy ,som finns på hemsidan http://www.3ds.com styra användningen av dina personuppgifter.

4. DITT UPPFÖRANDE VID ANVÄNDNING AV WEBBSIDAN ELLER TJÄNSTEN

Du förstår att allt innehåll du publicerar är ditt enskilda och unika ansvar och att du är ensam ansvarig för ditt beteende på webbsidan.
Det innebär att endast du, och inte vi, är ansvarig för allt innehåll som du kan ladda upp, publicera, licensiera, underlicensiera, visa eller på annat sätt göra tillgängligt via tjänsten eller webbsidan. DS styr inte innehållet som publiceras via webbplatsen eller tjänsten och kan därför inte garantera riktigheten, integriteten eller kvaliteten på sådant innehåll eller att det inte bryter mot några lagar eller andra personers rättigheter. Du bekräftar vidare att du inte får:

 • Överföra, reproducera, publicera, visa, licensiera, underlicensiera eller på annat sätt göra innehåll tillgängligt som är kränkande, olämpligt och olagligt, skadligt, hotfullt, förolämpande, trakasserande, intrigant, nedsättande, vulgärt, obscent, förolämpande, kränkande av någon annans integritet, hatiskt, eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt anstötligt eller strider mot gällande lagar och förordningar;
 • skada minderåriga på något sätt;
 • förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget för innehåll som överförs genom tjänsten eller webbsidan; 
 • överföra, reproducera, publicera, visa, licens, underlicensiera eller på annat sätt göra innehåll tillgängligt som (i) du inte har rätt att göra tillgängligt enligt lag eller avtal eller förtroenderelationer, (ii) gör intrång på patent, varumärken, yrkeshemligheter, copyright eller annan äganderätt av någon part, eller (iii) innehåller programvara virus eller någon annan datorkod, filer eller program som utformats för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionsdugligheten av någon programvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning;
 • att störa eller förhindra webbsidan, tjänsten eller servrar eller nätverk som är anslutna till tjänsten, eller låta bli att följa krav, procedurer, principer eller bestämmelser för nätverk som är anslutna till tjänsten;
 • ändra, anpassa eller hacka webbsidan eller ändra en annan webbplats så att det felaktigt antyds att den är kopplad till webbsidan;
 • använda alla element på webbsidan (inklusive, utan begränsning, texturfiler) utom om särskilt tillstånd ges på webbsidan eller via en separat licens;
 • skaffa eller försöka skaffa något material eller information på något sätt som inte avsiktligen gjorts tillgängligt via tjänsten;
 • Stalka eller på annat sätt trakassera en annan; 10. skapa, skicka eller lämna in oönskad e-post till en annan användare av webbplatsen eller tjänsten;
 • skapa, skicka eller lämna oönskad e-post till en annan användare av webbplatsen eller tjänsten;
 • samla in eller lagra personuppgifter om andra användare av webbsidan eller tjänsterna där relevanta i samband med förbjudet beteende och aktiviteter som anges ovan, och/eller
 • bryter på något sätt tillämplig lagstiftning.

Lägg inte in hyperlänkar i innehållet du publicerar, som länkar till din eller tredje parts webbplatser eller innehåll som du inte har kontrollerat så att de överensstämmer med ovannämnda riktlinjer eller som bryter mot användarvillkoren.
Du bekräftar, samtycker och är godkänner att (i) vi kan ta bort innehåll som bryter mot användarvillkoren och att (ii) DS får tillgång till, förvarar och sprider din information om kontot, om någon, och innehållet om det krävs enligt lag eller i god tro om att sådan tillgång, förvaring eller avslöjande rimligen är nödvändigt för att:

 • Uppfylla rättsliga skyldigheter;
 • Genomdriva användarvillkort;
 • Svara på påståenden om att något innehåll bryter mot tredje mans rättigheter; or
 • Skydda rättigheter, egendom eller personliga säkerhet för varje person.

Genom att publicera innehåll på DS Community Sites eller bloggar ger du DS en global, royalty-fri, under-licenserbar, överförbar och icke-exklusiv licens att använda, kopiera, distribuera, reproducera, modifiera, översätta, anpassa sig till DS normer och offentligt visa innehållet i samband med promotion av DS produkter och tjänster så länge det lagstadgade skyddet av immateriella rättigheter gäller.

5. LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Vi har ingen kontroll över tredje parts webbplatser till vilka webbsidan har länkar och inte heller vill vi bidra på något sätt till dessa tredje parts webbplatser och vi ansvarar inte för innehållet på tredje parts webbplatser till vilka webbsidan har länkar.
Dessa länkar tillhandahålls enbart för din bekvämlighet. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna webbplatsen. Vi exkluderar alla skyldigheter som följer av detta och stöder inte eller gör några utfästelser om dem eller någon information, programvara eller andra produkter eller material som finns där, eller det resultat som kan erhållas genom att använda dem. Om du beslutar dig för att gå till någon tredje parts webbplats länkade till webbsidan, gör du det helt på egen risk.

6. LÄNKNING TILL WEBBSIDAN

Du får länka till webbsidan om du inte kopierar webbplatsen hemsida och du är föremål för följande villkor:
(a) du får inte ta bort, förvränga eller på annat sätt ändra storlek eller utseende på våra logotyper;
(b) du får inte skapa en ram eller någon annan browser- eller gränsmiljö runt webbsidan;
(c) du får inte på något sätt antyda att vi stöder några andra produkter eller tjänster än våra egna produkter och tjänster;
(d) du får inte oriktigt framställa din relation med oss och inte heller uppge någon annan felaktig information om oss;
(e) du får inte på annat sätt använda någon av våra varumärken som visas på webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd;
(f) din webbplats får inte innehålla material som är osmakligt, stötande eller kontroversiellt mot oss eller tredje part, gör intrång på immateriella rättigheter eller andra rättigheter för någon annan person eller på annat sätt inte uppfyller alla tillämpliga lagar och förordningar.
Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att återkalla den rätt som ges i denna klausul om brott mot dessa användarvillkor begås och att vidta de åtgärder vi anser nödvändiga. Du skall helt kompensera oss för eventuella förluster eller skador vi eller någon av våra koncernbolag lidit med anledning av överträdelse av denna bestämmelse.

7. BEGRÄNSAD LICENS FÖR TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBSIDAN - ÄGANDERÄTT FÖR DASSAULT SYSTEMES

Du erkänner och samtycker till att webbsidan och alla program som används i samband med webbsidan innehåller intern och konfidentiell information som skyddas av tillämplig lagstiftning om immateriell egendom och annan lagstiftning.
Allt material och innehåll på webbsidan, inklusive, utan begränsning, webbdesign-texten, programvara i objekt och källkod (inklusive tillägg), manuskript, nedladdningar, grafik, foton, interaktiva funktioner och liknande och deras urval och arrangemang, och de varumärken, varunamn, utstyrselsmärke, och logotyper som finns där ägs av eller är licensierade till Dassault Systèmes och skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i enlighet med alla tillämpliga lagar.
Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig i dessa användarvillkor är reserverade.
Inget av ovanstående material kan ändras, reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, återsäljas, överföras, publiceras, licensieras, överföras, besökas eller på annat sätt utnyttjas för kommersiella ändamål, lagras på någon annan webbplats, ingå i offentliga eller privata elektroniska informationssystem eller tjänster, omfördelas eller inramas (eller liknande) utan vårt skriftliga tillstånd.
Du får inte använda denna webbplats eller dess innehåll på ett icke-originellt sätt.
Du får inte utarbeta eller utnyttja utformningstekniker för att bifoga något varumärke, logotyp eller annan upphovsrättsskyddad information (inklusive bilder, text, sidlayout eller form) som hör till oss utan vårt föregående skriftligt medgivande.
Du får inte använda några metataggar eller annan "dold text" för att utnyttja vårt namn eller våra varumärken utan vårt föregående skriftliga medgivande.
Vi ger dig en begränsad licens för att få åtkomst till och användning av webbplatsen och att inte hämta (andra än sidan som caching) eller ändra den, eller någon del av den, förutom med vårt föregående skriftliga medgivande.
Du är tillåtet att skriva ut och ladda ned utdrag från webbplatsen för din egen personliga användning på grundval av följande:
(a) inga dokument eller tillhörande grafik på webbsidan är modifierade på något sätt;
(b) ingen grafik på webbsidan används separat från motsvarande text; och
(c) vår upphovsrätt och varumärkesmeddelanden och detta medgivandemeddelande förekommer i alla kopior.
För att undvika tvivel, tillåter denna klausul inte vidareförsäljning eller kommersiell användning av webbsidan eller dess innehåll, icke-originell användning av webbsidan eller dess innehåll eller användning av robotar, data mining eller liknande datainsamling och/eller extraktionsverktyg är strängt förbjudet.
Obehörig användning gör att tillståndet eller licensen som beviljats av oss dras tillbaka.

8. TILLGÄNGLIG PROGRAMVARA

All programvara som görs tillgänglig för nedladdning från den här webbsidan, oavsett om den är kostnadsfri eller belagd med en licensavgift ( "programvara") är upphovsrättsskyddat arbete som tillhör Dassault Systèmes, dess dotterbolag och/eller deras leverantörer.
Din användning av programvaran styrs av villkoren i licensavtalet för slutanvändare, om någon, som medföljer eller ingår i programvaran ( "licensavtal" ). Du får inte ladda ned, installera eller använda programvara som medföljer eller innehåller ett licensavtal om du inte först godkänner villkoren i licensavtalet genom att dubbelklicka på den godkännandeprocess som tillhandahålls på webbplatsen.
För programvara som inte åtföljs av ett licensavtal, ger dig Dassault Systèmes härmed en personlig, icke överförbar licens för att använda programvaran för att titta på och på annat sätt använda webbsidan i enlighet med dessa användarvillkor och för inga andra ändamål.
Utan att begränsa föregående, är kopiering och reproduktion av programvaran till annan server eller plats för vidare reproduktion eller redistribution uttryckligen förbjuden. Programvaran garanteras, om så är fallet, i enlighet med villkoren i licensavtalet.
Du bekräftar att programvaran och eventuell medföljande dokumentation och/eller teknisk information är föremål för alla tillämpliga länders lagar och regler för exportkontroll. Du samtycker till att inte exportera eller återexportera programvaran, direkt eller indirekt, till länder som är föremål för exportrestriktioner.

9. UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR

Webbsidan och den data som finns där tillhandahålls "som den är" och "som tillgänglig" grund och utan garanti, representation, tillstånd eller andra villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, för drift av webbsidan eller informationsinnehållet, material eller produkter på webbsidan.
Vi exkluderar alla framställningar, garantier, villkor och andra termer som för allt utom denna klausul kan ha verkan i förhållande till webbplatsen, inklusive men inte begränsat till:
(a) de underförstådda garantierna för säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, användning av skälig omsorg och skicklighet eller liknande i någon del av världen,
(b) som att icke-intrång i tredje parts immateriella rättigheter av något innehåll offentliggjorts eller gjorts tillgängligt via webbsidan;
(c) När det server(s) som gör den tillgängliga tjänsten fri från virus eller annan störande kod som kan smitta, skada eller orsaka skada på din datorutrustning eller annan egendom när du får tillgång till, besöker, laddar ned från eller på annat sätt använder webbsidan.
Vi garanterar inte att webbsidan kommer att vara felfri och accepterar inte något ansvar för eventuella fel eller utelämnanden.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av webbsidan sker på din egen risk.
Vi skall göra rimliga ansträngningar för att rätta till eventuella fel eller utelämnanden så snart som praktiskt möjligt efter anmälan av dem.
Råd eller rekommendation från oss eller våra anställda eller ombud, som inte är skriftligen bekräftade off-line av oss, följs eller ageras utifrån helt på egen risk, och därför skall vi inte vara ansvariga för sådana råd eller rekommendationer som inte är bekräftade.
Dassault Systèmes och våra bolag i koncernen och tjänstemän, direktörer, anställda, aktieägare eller ombud för någon av dem exkluderar allt ansvar för någon mängd eller typ av förlust eller skada som kan uppstå på något sätt för dig eller en tredje part i samband med webbsidan och/eller tjänsten eller i samband med användning, oförmåga att använda, eller resultatet av användning av webbsidan och/eller tjänsten, någon tredje parts webbplatser länkade till webbplatsen eller material på sådana webbplatser, inklusive, men utan begränsning, indirekta eller straffbara följdskador eller skador och förlust av inkomst, vinst, goodwill, data, kontrakt, användning av pengar, förlust eller skador som uppkommer från eller är kopplad till driftavbrott på grund av virus som kan smitta din dator utrustning, programvara, data eller annan egendom på grund av din tillgång till, användning av eller besök på webbsidan eller din nedladdning av material från webbsidan eller någon tredje parts webbplatser länkade till någon del av webbsidan och om kränkning (inklusive utan begränsning försumlighet), kontrakt eller på annat sätt.
Ingenting i dessa användarvillkor skall exkludera eller begränsa vårt ansvar (i) för dödsfall eller personskador orsakade av vår försumlighet; (ii) för bedrägeri eller (iii) ansvar som inte kan exkluderas eller begränsas enligt tillämplig lag.
Om din användning av material på denna webbsida resulterar i behov av service, reparation eller korrigering av utrustning, programvara eller data, betalar du alla kostnader.

10. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

När du besöker webbsidan, köper våra produkter eller skickar e-post till oss, kommunicerar du med oss elektroniskt. Du godkänner att ta emot kommunikation från oss elektroniskt. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att publicera meddelanden på webbsidan. Du samtycker till att, i den utsträckning som tillämplig lagstiftning tillåter, alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi erbjuder dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska ske skriftligen.

11. FÖRÄNDRING AV TJÄNSTEN

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, tjänsten (eller någon del därav) med eller utan föregående meddelande. Du samtycker till att vi inte skall vara ansvariga inför dig eller tredje part för eventuella ändringar, upphävande eller indragning av tjänsten.
Du samtycker till att läsa den senaste versionen av användarvillkoren.

12. TILLÄMPLIG LAG - BEHÖRIGHET

Användarvillkoren skall i alla avseenden regleras och tolkas i enlighet med lagarna i Frankrike och eventuella tvister som uppstår till följd av eller i samband med användning av webbsidan eller tjänsterna skall exklusivt väckas vid de behöriga domstolarna i Frankrike.


Datum Senast ändrad
Dessa användarvillkor senast ändrades i juli 2010.