Verifiering och analys av konstruktioner

Behöver ditt företag effektiva metoder för att utvärdera prestanda, förbättra kvaliteten och främja produktinnovation?

 

Med SOLIDWORKS blir det enkelt att bygga upp verkliga miljöer där du kan testa din produktkonstruktion innan den tillverkas. Testa mot ett stort urval av parametrar, till exempel hållbarhet, statisk och dynamisk respons, sammanställningsrörelser, värmeöverföring och vätskedynamik.

Validera konstruktioner före fysisk testning

Kontrollera att produkten är robust med hjälp av de kraftfulla strukturella simuleringsfunktionerna i SOLIDWORKS Simulation. SOLIDWORKS Simulation, som finns inbyggt i konstruktionsmiljön SOLIDWORKS, ger alla konstruktörer och tekniker möjlighet att utföra viktiga simuleringar och verifieringar av sina konstruktioner, inklusive följande:

  • Strukturell analys av komponenter och sammanställningar med analys av finita element (FEA)
  • Värmeanalys och värmeöverföring
  • Måldriven strukturell optimering
  • Rörelseanalys med överföring av belastning till strukturell analys
  • Analys av vätskeflöde och kylning med CFD (Computational Fluid Dynamics)

Följande användare kan ha nytta av den här informationen:

  • Maskinkonstruktör
  • Elektronikingenjör
  • Byggnadskonstruktör
  • Teknisk analytiker