Mekanisk konstruktion

Har ditt företag behov av snabbare produktutveckling, minskade kostnader samt bättre kvalitet och tillförlitlighet?

 

De intuitiva produktutvecklingsverktygen i SOLIDWORKS kan användas för att skapa, validera, förmedla och hantera dina tekniska konstruktioner, stora som små, så att dina produkter snabbt kan komma ut på marknaden.

Komplexa och solida 3D-modeller på ett enkelt sätt

Snabba upp konstruktionsprocessen, spara tid och minska utvecklingskostnader samt öka produktiviteten med funktionerna för solida 3D-modeller i konstruktionsprogramvaran SOLIDWORKS 3D. Solida 3D-modeller är en viktig aspekt av modern produktutveckling och utgör grunden för konstruktion, simulering och tillverkning av komponenter och montering för en mängd olika branscher, program och produkter.

SOLIDWORKS funktioner för solida 3D-modeller snabbar upp utvecklingen av komplexa komponenter och stora sammanställningar. Att skapa solida modeller av konstruktioner ger följande fördelar jämfört med 2D-ritningar:

  • Snabbare konstruktion, utveckling och detaljarbete
  • Förbättrad visualisering och kommunikation
  • Undviker problem med störningar i konstruktioner
  • Testa konstruktionens funktionalitet och prestanda (utan att behöva tillverka fysiska prototyper)
  • Tillverkningspersonalen får automatiskt tillgång till solida 3D-modeller som krävs för programmering av CNC-verktygsmaskiner och utrustning för snabba prototyper

Följande användare kan ha nytta av den här informationen:

  • Mekanikingenjörer
  • Tillverkningstekniker
  • Säljtekniker
  • Formgivare och detaljansvariga