Elektrisk konstruktion

De omfattande systemkonstruktionsverktygen i SOLIDWORKS Electrical ger realtidssynkronisering mellan 2D-ritningarna och 3D-modellen.

 

Integrera schematiska konstruktionsdata för industriutrustning inom SOLIDWORKS 3D-miljö, dubbelriktat och i realtid. Placera elkomponenter och använd avancerad SOLIDWORKS Routing-teknik som automatiskt sammankopplar elektriska detaljer inom 3D-modellen.

Samarbetsbaserad konstruktion av elektriska system

SOLIDWORKS Electrical schemaverktyg med en linje eller flera linjer – inklusive ett integrerat bibliotek med tusentals symboler och komponenter – möjliggör snabb planering av dina interna elektriska system. Konstruktionsteamen kan arbeta samtidigt på ett eller flera projekt, och hålla allt arbete aktuellt med dubbelriktade uppdateringar i realtid. Integrera kopplingsscheman från SOLIDWORKS Electrical med 3D-modellen och placera 3D-versioner av alla elektriska komponenter i modellen, och dra ledningar och anslutningar med sladdar/kablar/kablage. Allt arbete i 2D och 3D synkroniseras i realtid, varvid integrerade stycklistor genereras som innefattar både mekaniska och elektriska komponenter.

Följande användare kan ha nytta av den här informationen:

  • Elektroingenjörer
  • Systemutvecklare