Datahantering och samverkan

Har ditt företag svårt för att hålla koll på alla konstruktionsdata, och förbättra konstruktionsteamens samverkan?

 

SOLIDWORKS Enterprise Product Data Management (EPDM) är en fullständig datahanteringslösning för stora och små företag. EPDM hjälper konstruktionsteamen att enkelt hitta och återanvända data, dela konstruktionsinformation, automatisera arbetsflöden och bibehålla revisionskontrollen

Effektivisera samverkan i konstruktionsarbetet

SOLIDWORKS Enterprise PDM-programvaran är enkel att implementera och erbjuder en omfattande uppsättning intuitiva lösningar för produktdatahantering som låter dig fokusera på att konstruera bättre produkter istället för att söka efter data. En mängd olika funktioner hjälper dig att snabbt hantera datafiler och dokumentation så att du kan maximera produktiviteten och förbättra produktkvaliteten, till exempel:

  • Filhantering och säker lagring
  • Hantering av konstruktionsändringar
  • Snabbsökning och återanvändning av konstruktioner
  • Distribuerad samverkan
  • Revisions- och versionshantering
  • Skalbarhet i företagsklassen

Följande användare kan ha nytta av den här informationen:

  • Tekniker från olika ämnesområden
  • Formgivare och detaljansvariga
  • Projektledare
  • Kunder och leverantörer