SOLIDWORKS-lösningar per bransch

SOLIDWORKS-lösningarna täcker alla aspekter av produktutvecklingen med integrerade arbetsflöden för konstruktion, verifiering, hållbarhet, dokumentation och datahantering, så att produkterna kan komma ut på marknaden snabbare.

Beprövade SOLIDWORKS-lösningar som klarar just dina konstruktionsutmaningar

Industriell utrustning

Företag som tillverkar industriell utrustning står inför stora utmaningar i dagens konkurrensmässiga globala marknad. Kunder vill ha allt mer komplex mekatronisk utrustning som anpassats efter just deras specifika behov, med både hög tillförlitlighet och korta leveranstider. SOLIDWORKS produktutvecklingslösningar kan snabba upp konstruktion av komplexa mekaniska och elektriska system, samt verifiera styrka, hållbarhet och prestanda. Det innebär att du kan hålla dig steget före konkurrenterna genom att skapa bättre maskiner till en lägre kostnad.