SIMULIA kvalitetssäkring

Leverera produkter och tjänster av hög kvalitet till en rimlig kostnad i kombination med hög kundnöjdhet och ett starkt produktrenommé.

Kvalitetskontrolltjänst

Vi anser att våra kvalitetssäkringsförfaranden tillhör de bästa i branschen. Att lägga till SIMULIA-kvalitetskontrolltjänsten för produktserien Abaqus Unified Finite Element Analysis (FEA) är ett kostnadseffektivt sätt att utnyttja vårt kvalitetssäkringsarbete för att uppnå egna kvalitetssäkringsmål.