SIMULIA kvalitetssäkring

Leverera produkter och tjänster av hög kvalitet till en rimlig kostnad i kombination med hög kundnöjdhet och ett starkt produktrenommé.

Klicka här och visa ISO-certifikat

Vi har, precis som våra kunder, ett starkt intresse av att den tekniska analysprocessen ska hålla hög kvalitet. Vi inser att värdet av numerisk modellering som konstruktionsverktyg hänger på simuleringens kostnad och tillförlitlighet. Vårt formella SIMULIA-system för kvalitetssäkringshantering för Abaqus Unified Finite Element Analysis (FEA) utgör grunden i vår strävan att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet till en rimlig kostnad.

Vi tillämpar strikt kvalitetssäkring av två huvudsakliga skäl: kundnöjdhet och produktrenommé. Våra kvalitetssäkringsmetoder uppfyller ISO-standard 9001:2008. Processerna i vårt SIMULIA-kvalitetshanteringssystem för Abaqus Unified FEA är utformade för att möta Internationella standardiseringsorganisationens krav så som de definieras i ISO-standard 9001:2008 och även för att underlätta kundernas efterlevnad av tillämpliga avsnitt i ASME NQA-1-2008 del 1, ”Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications” och följande tillämpliga tillägg i NQA-1-2008, underparagraf 2.7, ”Quality Assurance Requirements for Computer Software” och avdelning 10, kapitel 1, Code of Federal Regulation (CFR), bilaga B till del 50, ”Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants”. Kvalitetskontrollsystemet är dessutom utformat för att underlätta kundernas efterlevnad av 10 CFR, del 21, ”Reporting of Defects and Noncompliances” för produkter av handelskvalitet.

Vårt SIMULIA-kvalitetshanteringssystem för Abaqus Unified FEA bygger på en samling väldokumenterade processer med flera olika kontroller och avvägningar. Utvecklingsprocessen säkerställer exempelvis att utvecklingen sker som ett samarbete där förslag, konstruktion, kod och testning utförs av ett team som representerar utvecklare, tekniska skribenter, kvalitetssäkringsgruppen, ledningen och kunderna. I linje med det kräver felhanteringsprocessen att varje bugg som publiceras för kunden granskas av en supportrepresentant och en utvecklingsgruppchef. Dessutom måste vissa felkategorier granskas ytterligare av SIMULIA R&D Quality Compliance Director. Dokumenterade planer, formella godkännanden och kontrollpanelsliknande statusspårning gör det enklare att under produkternas livscykel fastställa, kommunicera och uppnå tydligt definierade kvalitetsmål.

Sådana aktiviteter kräver givetvis omfattande resurser. Det råder heller inga tvivel om att vi fäster stor vikt vid de här rutinerna eftersom kvaliteten på våra produkter och tjänster är avgörande för att relationerna med våra kunder ska vara goda på lång sikt.