Tosca Structure

Optimera med Abaqus, ANSYS eller MSC Nastran

Tosca Structure är den marknadsledande tekniken för strukturell optimering baserat på FEA-paket (Abaqus, ANSYS, MSC Nastran) enligt branschstandard för att skapa innovativa och hållbara konstruktioner. Tosca Structure erbjuder hela skalan av optimeringslösningar, från tidig konceptuell utformning till detaljerade konstruktionsförbättringar:

Viktiga fördelar
 • Ekonomisk användning av befintliga IT-investeringar
 • Snabbare omställning från analys till konstruktion eller tillverkning
 • Färre prototyper eller rätt första gången
 • Snabbare produktutveckling för en kortare tid till marknaden
 • Mera hållbara och lätta konstruktioner
 • Optimerade produkter driver på innovationer på din marknad
Viktiga tekniska egenskaper
 • Sömlös integrering med ledande FEA- och hållbarhetslösningar
 • Direkt användning av befintliga kunskaper och modeller
 • Fullständig konstruktionsflexibilitet utan tidskrävande parameterarbete
 • Snabb och enkel generering av konstruktionsvarianter utan mellansteg av CAD-modifieringar med hjälp av formändringsfunktioner
 • Optimering med hög precision för ickelinjär analys och hållbarhet
 • Samtidig optimering för att uppfylla statiska, dynamiska och termomekaniska krav
 • Hantering av komplexa tillverkningsvillkor
 • Automatiska valideringsanalyser och direkt dataöverföring till CAD-system med utvalda grafiska användargränssnitt