Tosca

Effektiv optimering baserad på FEA- och CFD-simuleringar

Tosca – optimeringsserien

Dagens tekniker strävar efter att utveckla innovativa produkter på kortast möjliga utvecklingstid. Säkerhet, komfort, prestanda, effektivitet, hållfasthet och flexibilitet är bara några av de aspekter som ska beaktas. Som ledande tekniker för struktur- och flödesoptimering erbjuder både Tosca Structure och Tosca Fluid effektiv optimering baserad på industristandarden FEA (Abaqus, ANSYS, MSC Nastran) och CFD-programvara (STAR-CCM+ och ANSYS Fluent). Tosca Optimization Suite gör det möjligt för tekniker att dra full nytta av all eventuell förbättringspotential samtidigt som de drar nytta av avancerade simuleringsmöjligheter. Det skapar optimerade designkoncept för att uppnå högsta prestanda, kvalitet och miljöeffektivitet på kortare utvecklingstid.