SIMULIA V6 - översikt

SIMULIA möjliggör samarbete för utförande av virtuella tester och för att möta prestationskrav. Dess portfölj, där man använder beprövad Abaqusteknologi, ger kraftfulla verktyg som möjliggör snabba och exakta prestationsstudier av delar, komponenter och produkter som konstruerats med V6. Den möjliggör också insamling av simuleringsuppgifter, utvecklar godkända metoder, hanterar tillämpningar och delar simuleringsresultat för att möjliggöra samarbete och för att ta prestationsbaserade beslut.

>  Upptäck nyheterna i SIMULIA V6R2013x

Senaste versionen

V6-produkter

Fördelar med SIMULIA V6

  • Realistisk simulering är en strategisk funktion i DS V6 produktportfölj
  • Realistisk simulering blir en naturlig del av konstruktionen genom DesignSight-produkterna som kräver minimal simuleringskunskap
  • Stimulerar kreativiteten genom att möjliggöra flera konstruktionsalternativ som skall utvärderas på ett tidigt stadium i konstruktionsprocessen
  • Möjliggör insamling och återanvändning av realistiska simuleringsuppgifter vilket förbättrar exaktheten, tillförlitligheten och upprepningsbarheten av simuleringsresultaten
  • V6 Simulation gör det möjligt för konstruktörer och ingenjörer att samarbeta för att ta prestationsbaserade beslut
  • Utnyttjar V6-plattformen för att samarbeta medan man hanterar och säkrar simuleringsuppgifter
  • Länkar samman simulering med konstruktion och tillverkning

Att utföra en simulering, särskilt icke-linjär analys, är en konst som endast ett fåtal experter kan utföra. Detta kanske snart kommer att ändras, med introduktionen av en helt ny paradigm från Dassault Systemes, som kommer att göra icke-linjär analys tillgänglig för alla och envar.

Michel Vrinat, PLM Research Director, CPDA - Juni 2009