Ledande teknik för FEA, designoptimering och hantering av simuleringsdata

SIMULIA V5-6 tillhandahåller fullständiga konstruktionsintegrerade simuleringsfunktioner inom konstruktionsmiljön för CATIA V5-6. Konstruktörer kan använda det välbekanta CATIA-användargränssnittet för analyser direkt på sin huvudreferensmodell i CATIA. Dataintegritetsproblem kan undvikas eftersom det inte sker några geometriöverföringar och -översättningar.

De kombinerade produktserierna CATIA V5-6 Analysis och SIMULIA V5-6 Extended Analysis har tagits fram för konstruktörer och tekniker som under konstruktionsfasen måste kunna storleksbedöma konstruktionerna korrekt och snabbt utvärdera deras verkliga prestanda. Om användarna ska få tillgång till de grundläggande ickelinjära och termiska analysfunktionerna i ANL och ATH måste de först ha Generative Part Structural Analysis (GPS), stommen i CATIA V5-6 Analysis-serien.

Viktiga funktioner och fördelar: 

  • Erbjuder kraftfull Abaqus FEA-teknik för ickelinjära och termiska analyser på CATIA V5-modeller
  • Passar särskilt bra för konstruktörer och tekniker som är ute efter att leverera strukturellt robusta konstruktioner på kortare tid
  • Naturlig förlängning av CATIA-användarens upplevelse till att omfatta analys av finita element.