Simulation Lifecycle Management

 

Simulation Lifecycle Management – översikt

SIMULIA:s SLM-lösning gör det möjligt för produktutvecklingsföretag att hantera simulerings- och testdata som ett led i att uppnå en konkurrensfördel och maximera sina investeringar i simuleringsteknik.

 

Som Dassault Systèmes varumärke för realistisk simulering har vi använt beprövad teknik för Product Lifecycle Management (PLM) från ENOVIA och kombinerat den med vår över 30-åriga simuleringsexpertis och levererar en banbrytande och ekonomiskt gångbar lösning för att kunna samla, hantera och säkra företags värdefulla immateriella simuleringsrättigheter.

Vår samarbetsplattform är baserad på Dassault Systèmes V6 och förenklar insamlande och implementering av godkända metoder och bästa praxis för simulering. Detta ger trygghet för att använda simulerings- och testdata till att förbättra produktkvaliteten. Med vår öppna forskningsplattform kan användare enkelt implementera beprövade simuleringsmetoder, automatisera standardsimuleringsprocesser, distribuera simuleringsarbetsbelastningar till avancerade parallella datorresurser, samt dela och hantera simuleringsresultaten som underlag för gemensamma beslut.

SIMULIA SLM ger också snabbare produktutveckling genom att beslut blir spårbara och genom snabb tillgång till rätt information genom säker lagring, sökning och hämtning med distinkta funktioner särskilt avsedda för simuleringsscenarier och data.

Produktserien SIMULIA SLM erbjuder, i kombination med ENOVIA-teknik, en öppen och flexibel konfiguration baserat på din organisations behov för simuleringsdatahantering.

> Hämta ”Simulation Lifecycle Management: More than data management for simulation”

Simulation Lifecycle Management tillhandahåller en mekanism som effektiviserar våra simuleringsprocesser och erbjuder samtidigt en standardmetod som flera analytiker kan använda, vilket förbättrar kvaliteten och värdet på våra simuleringsinvesteringar.

Chris Pieper Kimberly-Clark Corporation