Simpoe-Mold

Plastinsprutningssimulering

Simpoe-Mold är till för företag som utformar och tillverkar plastkomponenter eller sprutformar och hjälper användare att förutse och undvika tillverkningsproblem under komponent- och formkonstruktionens tidiga faser. Därmed blir det möjligt att undvika dyra omarbetningar av formar, förbättra komponentkvaliteten, minska ledtider och optimera produktionscykeltider. Simpoe-Molds simuleringslösning för plastformsprutning är riktad till samtliga aktörer i plastindustrin, oavsett om de är produktutvecklare, formkonstruktörer, formtillverkare eller tillverkare av plastkomponenter. Simpoe-Mold möjliggör simulering med skal och solid mesh, med eller utan insatser och kan hantera komplexa former. Simpoe-Mold tillåter också simulering av mer avancerade processer, exempelvis gasassisterad injektion, flermaterialformsprutning, dubbelbrytning, övergjutning, multi-shot och flerdomäninjektion.

Fördelar:

  • Förutse och undvik tillverkningsfel
  • Slipp kostsamma omgjutningar
  • Förbättra produkternas kvalitet och pålitlighet
  • Förkorta ledtiderna
  • Minska behovet av dyra och tidsödande fysisk testning
  • Optimera cykeltider
  • Gör korrekta kostnadsberäkningar

Senaste versionen