Isight och SIMULIA Execution Engine

Processautomatisering och konstruktionsutforskning.

Isight och SEE – översikt

I dagens komplexa miljö för produktutveckling och tillverkning använder konstruktörer och tekniker en stor mängd olika programvaruverktyg i arbetet med att konstruera och simulera produkterna. Ofta krävs det sammanlänkade simuleringsprocessflöden där parametrar och resultat från ett programvarupaket behövs som indata till ett annat paket, och de manuella moment som krävs för att mata in nödvändiga data kan minska effektiviteten, sakta ned produktutvecklingen och introducera fel i modellerings- och simuleringsantaganden.

SIMULIA tillhandahåller marknadsledande lösningar som gör att du bättre kan utnyttja kraften i olika programvarupaket. Isight och SIMULIA Execution Engine (tidigare Fiper) används för att kombinera flera tvärvetenskapliga modeller och applikationer samtidigt i ett simuleringsprocessflöde, automatisera deras utförande i åtskilda beräkningsresurser, utforska det resulterande konstruktionsutrymmet, samt identifiera optimala parametrar för de konstruktionsaspekter som omfattas av olika begränsningar.

Vår beprövade lösningar för simuleringsautomatisering och optimering gör det möjligt för produktutvecklingsteam att:

  • dramatiskt minska konstruktionscykeltider genom att integrera arbetsflöden i en automatiserad miljö
  • leverera produkter som är mer pålitliga, har högre kvalitet med snabbare utvärdering av konstruktionsalternativ
  • minska investeringar i maskinvara via effektivare användning av befintliga system och bättre arbetsfördelning
  • eliminera flaskhalsar bildade av ineffektiv kommunikation, genom att trygga konstruktionssamarbetet mellan flera partner.

Senaste versionen