fe-safe

Hållbarhetsanalysprogram för modeller av finita element.

Nyheter i fe-safe 2016

Synkronisering av namngivningsmetoder och versionscykler
Alla versioner av Portfolio-produkter följer nu den årsbaserade namngivningsmetoden, vilket ger konsekvens sinsemellan och med andra SIMULIA-produktversioner som släpps samtidigt.

 • Abaqus 6.14 -> Abaqus 2016
 • Isight 5.9 -> Isight 2016
 • fe-safe 6.5 -> fe-safe 2016
 • Tosca Structure 8.1 -> Tosca Structure 2016

Sammanfattning av förbättringar

 • Förbättrad utmattningsanalysalgoritm i enlighet med FKM-riktlinjer
 • Förbättrat ANSYS Workbench-tillägg
 • Den automatiserade svetsanalysen har utökats till skalelementmodeller
 • Förbättrad projektledning
 • Licensieringsändringar
 • Verity – bättre genomnodhantering
 • Förbättrade ytelementanalyser i Pro-Mechanica
 • Hantering av komprimerade element
 • Klientintegration av materialsökning
 • Ny oktaedrisk Manson-McKnight-utmattningsalgoritm

FKM Guideline-algoritm

Den här nya algoritmen tillhandahåller utmattningsanalys från finita element i enlighet med FKM-riktlinjen ”Analytical Strength Assessment of Components, 6th Edition”. Efterlevnad utvärderas genom användningsgraden, vilken baseras på förhållandet mellan den maximala spänningsamplituden och den variabla amplitudutmattningsstyrkan. Utvärderingen av komponentutmattningsstyrkan lyckas om den maximala användningsgraden inte är större än 1.
Två nya materialdatabaser som har kompilerats från materialtabellerna i FKM Guideline medföljer fe-safe 2016 och ska användas med den här nya algoritmen. De inkluderar cirka 300 stål- och gjutjärnsmaterial samt cirka 1 000 aluminiummaterial. Dessutom har de befintliga materialdatabaserna modifierats så att andra material kan användas med algoritmen.

Omarbetat ANSYS Workbench-tillägg

fe-safe 2016 levereras nu med en helt ny tilläggskomponent för ANSYS Workbench 15 och 16. Höjdpunkterna i den här nya utvecklingen är:

 • fe-safe resultatkonturer kan nu visas direkt i ANSYS Mechanical utan krånglig efterbearbetning
 • fe-safe analysgrupper kan baseras på namngivna urval, kroppar eller ytor
 • Verity-arbetsflöden stöds nu
 • Grundläggande laster och ytbeläggningsinformation kan anges utan att användaren behöver gå ut ur ANSYS Mechanical-programmet
 • Enheter läses automatiskt från Workbench
 • Stöd för det gamla Workbench-tillägget har tagits bort från fe-safe 2016.

Den automatiserade svetsanalysen har utökats till skalelementmodeller

Den automatiska identifieringen av svetsfalleringslägen för användning med Verity tillåter nu svetsfogar modellerade med skalelement. En enda grupp med alla skal- och solida svetsavrundningselement kan definieras. fe-safe identifierar svetslinjer och falleringsdomäner som krävs för korrekt analys av svetsfogarna. Dessutom kan rotfalleringsläget identifieras automatiskt för skalsvetsfogar.

Förbättrad projektledning

Projekt kan nu enkelt hanteras och styras i fe-safe 2016. Utöver grundläggande funktioner som att skapa nya projekt eller läsa in befintliga kan projekt nu exporteras till och importeras från en enda komprimerad fil. Med möjligheten att välja specifika kategorier av filer för export kan den här funktionen enkelt och snabbt anpassas till många situationer, från arkivering av samtliga filer eller enbart resultatfiler, exkludering av externa projektfiler och eventuella resultat för inlämning senare eller på en fjärrdator eller kluster, till extrahering av FED-data (eller FE-källmodell) för användning i en optimeringsmiljö.

Som ytterligare stöd för senare batchinlämning kan ett hjälpmakro skrivas ut med exporterade projekt. Det finns också en omfattande uppsättning makrokommandon för all projekthantering samt kommandoradsalternativ för extrahering av projekt när fe-safe startas. Det är nu också möjligt att växla mellan projekt utan att behöva stänga fe-safe-sessionen.