fe-safe

Hållbarhetsanalysprogram för modeller av finita element.

Nyheter i fe-safe 2017

Sammanfattning av förbättringar

 • Förbättringar för svetsutmattning
 • Förbättringar för Abaqus-användare
 • Förbättrat NASTRAN-gränssnitt
 • Förbättringar för vibrationsutmattning
 • Förbättrad batch-/makroanvändning
 • fe-safe 2017 Allmänna förbättringar

Förbättringar för svetsutmattning

 • Verity-förbättringar – upptäckt av svetsinformation för skalmodeller
  • Konventionen för meshning uppifrån eller nedifrån har gjorts konsekvent med solider

Förbättringar för Abaqus-användare

 • Nu stöds Abaqus 2017 ODB:er
 • När du öppnar Abaqus ODB-filer för PSD-analyser förväntar sig fe-safe att hitta data för generaliserad förskjutning (modal participation factor) i samma fil. Du kan läsa in data för generaliserad förskjutning från en separat ODB-fil.

Förbättrat NASTRAN-gränssnitt

 • Nu kan du som använder MSC NASTRAN köra PSD-analyser i fe-safe
 • Nu kan du som använder MSC och NX NASTRAN läsa in CWELD-elementdata i kraftdatauppsättningar så att du kan använda dem i analyser av punktsvetsning
  • fe-safe 2017 har stöd för alla Nastrans CWELD-fästdonselement av point-to-point- och point-to-patch-typ som används vid modellering av svetspunkter
 • Nu kan du läsa geometridata i dubbel precision från OP2-filer

Förbättringar för vibrationsutmattning

 • Ny PSD Tovo-Benasciutti-algoritm och användning av restspänning i PSD-analyser
  • Hanterar medelspänningseffekter till följd av restspänning och slumpvis variation i cykelsnitt
 • Automatisk generering av PSD-inläsningsdefinition
 • ODB-arbetsflöde: lägen och GU i samma fil
 • Nastran: läs generaliserad förskjutning (för lägen som funktion eller frekvens) från .pch-filer

Förbättrad batch-/makroanvändning

 • Nu kan du kontrollera makrosyntaxen innan du kör en analys
  • Undvik fel i långvariga analyser på grund av felaktiga makron
  • Tools ->Check Macro Syntax (verktyg > kontrollera makrosyntax)
 • Nu är tolkningen av inställningsvärden från makron inte skiftlägeskänslig
 • Automatisk avstängning av användargränssnittet efter 60 minuter
  • Praktiskt för användare som delar licensuppsättningar för Extended Packaging
 • Automatisk loopning av licenskontrollen
  • Praktiskt för batchprocesser som kan få vänta tills en licens blir tillgänglig
 • Läsning av DSLS-konfigurationsfilen för att kontrollera licensieringsplatsen

fe-safe 2017 Allmänna förbättringar

 • Tillägg av stöd för filformatet FBI (flexible body input) för Simpack
 • Läsning av den binära ASAM MD4-filen som en signaldatafil
 • Stöd för upprepningar av icke-heltal i inläsningsdefinitionen (från 1.0 till 1e9)
 • Mer konsekvent täckning av korrigerad spänning både före och efter Neuber-test med tillägg av:
  • Korrigerad spänning före Neuber-test och amplitudkontursfält för den värsta cykeln
  • Spänningshistorik efter Neuber-test på kritiska plan för cyklers start- och slutpunkter