fe-safe

Hållbarhetsanalysprogram för modeller av finita element.

safe4fatigue

safe4fatigue är ett integrerat system för hantering av hållbarhetsanalyser. Ger avancerad utmattnings- och hållbarhetsanalys från uppmätta (eller simulerade) påfrestningssignaler, bandpass-/bandspärrfiler, cykelhistogram och PSD-analyser.

safe4fatigue finns som en fristående produkt när det bara behövs signalbearbetning, och ingår i fe-safe som en kostnadsfri modul. Utvecklingen har drivits på utifrån behoven i Safe Technologys konsultprojekt. Målsättningen var att tillhandahålla alla de funktioner som behövs för att analysera praktiska hållbarhetstillämpningar utan allt det arbete som kännetecknar ett komplicerat hanteringssystem. Via det lättanvända användargränssnittet får du snabb åtkomst till komplexa analysmetoder. Återkommande uppgifter kan automatiseras med hjälp av kraftfull makroinspelning och batchbearbetning.

Oavsett hur komplicerade utmattningsanalyser du behöver är safe4fatigue enkelt att integrera i produktutvecklingsprocessen så att du kan ta fram produkter som håller.

Översikt

safe4fatigue är ett integrerat system för hantering av hållbarhetsanalyser. Det är avsett för användare som vill utföra hållbarhetsanalyser på uppmätta och simulerade påfrestningssignaler utan allt det arbete som kännetecknar ett komplicerat hanteringssystem. Resultaten kan vara i form av cykel- och skadehistogram, diagram för cykel- och skadedensitet, hysteres-slingor för spänning och töjning samt diagram över utmattningsskador som visar de mest skadliga delarna i en signal.

safe4fatigue innehåller ett kraftfullt signalbehandlingspaket, inklusive moduler för amplitudanalys, frekvensanalys och digital filtrering. Här ingår en flerkanalig bandpass/bandspärr med cykelutelämning, mängder av funktioner för signalmanipulering, Rainflow-beräkningar, plankorsningar, tid på nivå osv och frekvensdomänanalyser (PSD, överföringsfunktioner). Signalbehandlingsmodulen kan även köpas separat för installationer där utmattningsanalys inte krävs.

safe4fatigue samverkar med många vanliga system för datainsamling och datastrukturer.

  • Analysera mätdata för töjning och arbetsbelastning i ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt
  • Förbättra sambandet mellan test och analys med ett enda användargränssnitt.
  • Optimera program för hållbarhetstest så att de går snabbare och blir mer realistiska. Möjliggör utmattningsanalyser utifrån uppmätta och simulerade påfrestningssignaler utan allt det arbete som kännetecknar ett komplicerat hanteringssystem.
Funktioner
Fördelar

safe4fatigue är ett integrerat system för hantering av hållbarhetsanalyser och ger användaren möjlighet att:

  • analysera mätdata för töjning och arbetsbelastning i ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt
  • hantera mycket stora datauppsättningar snabbt och effektivt
  • visa resultaten i diagram och tabeller
  • optimera program för hållbarhetstest så att de går snabbare och blir mer realistiska
  • förbättra sambandet mellan test och analys med ett enda användargränssnitt
  • ingår i fe-safe som en kostnadsfri modul
  • finns också som en fristående programserie.