fe-safe

Hållbarhetsanalysprogram för modeller av finita element.

fe-safe

fe-safe är den tekniska ledaren bland program för utmattningsanalys för modeller av finita element och kan möta användarnas mest krävande tillämpningar. Det samverkar med alla ledande FEA-programsviter och används av ledande företag inom transport- och fordonsindustri, flyg- och försvarsindustri, allmän tillverkning, elproduktion samt sjöfarts- och offshoreindustri över hela världen för att bestämma utmattningslivslängd och optimera konstruktioner. fe-safe är känt för sin noggrannhet, snabbhet och användarvänlighet.

fe-safe har utvecklats kontinuerligt sedan början av 1990-talet i samarbete med branschen för att kunna fortsätta sätta standarden för utmattningsanalysprogram. Det var det första kommersiellt tillgängliga programmet som fokuserade på moderna och fleraxliga påfrestningsbaserade utmattningsmetoder och den första att integrera kapacitet för icke-metalliska material. fe-safe analyserar metaller och kompositmaterial, elastomerer, termomekanisk och krypande utmattning och använder Verity®-metoden för strukturell påfrestning eller utmattningsanalys av svetsförband, det enda kommersiella program som införlivar den här metodiken.

Utmattningsanalys av en upphängningskomponent

”fe-safe förutsåg rätt brottplats till följd av hög, låg och blandad belastning. I analysen togs restspänning, materials icke-linjära egenskaper och plasticitetstöjning med i beräkningen.”
Hyundai Motor Company

Jämförelse av fe-safe och ”S-N + Haigh”-metoden på ett cylinderhuvud
 • 1. Den traditionella metoden med SN-kurvor och Goodman-diagram missade den rätta platsen och identifierade felaktiga sprickinitieringsplatser
 • 2. fe-safe identifierade de rätta sprickinitieringsplatserna
Cummins Inc.

Senaste versionen

Fördelar

Med fe-safe som en integrerad del i konstruktionen kan du:

 • utöka utmattningslivslängden för säkerhetskritiska komponenter
 • optimera konstruktioner så att de förbrukar mindre material
 • minska produktåterkallelser och garantikostnader
 • optimera och validera program för konstruktion och testning
 • förbättra sambandet mellan test och analys med ett enda användargränssnitt
 • minska testtiden för prototyper
 • förkorta analystider och därigenom minska antalet mantimmar
 • få ökat förtroende för att produktkonstruktionen klarar testscheman med resultatet ”rätt från början”.
 • minska behovet av fysiska test
 • snabba upp hela modellanalysen genom samtidig analys av svetsfogar och områden utan svetsning och möjlighet att visa resultaten i samma konturdiagram
 • förutse utmattningslivslängden för elastomerkomponenter och metallkomponenter
 • analysera mätdata för töjning och arbetsbelastning i ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt
 • identifiera om utmattningsskada orsakas av utmattning, kryputmattning eller av utmattning och krypning i samverkan.
Viktiga frågor