fe-safe

Hållbarhetsanalysprogram för modeller av finita element.

fe-safe

fe-safe är den tekniska ledaren bland program för utmattningsanalys för modeller av finita element och kan möta användarnas mest krävande tillämpningar. Det samverkar med alla ledande FEA-programsviter och används av ledande företag inom transport- och fordonsindustri, flyg- och försvarsindustri, allmän tillverkning, elproduktion samt sjöfarts- och offshoreindustri över hela världen för att bestämma utmattningslivslängd och optimera konstruktioner. fe-safe är känt för sin noggrannhet, snabbhet och användarvänlighet.

fe-safe har utvecklats kontinuerligt sedan början av 1990-talet i samarbete med branschen för att kunna fortsätta sätta standarden för utmattningsanalysprogram. Det var det första kommersiellt tillgängliga programmet som fokuserade på moderna och fleraxliga påfrestningsbaserade utmattningsmetoder och den första att integrera kapacitet för icke-metalliska material. fe-safe analyserar metaller och kompositmaterial, elastomerer, termomekanisk och krypande utmattning och använder Verity®-metoden för strukturell påfrestning eller utmattningsanalys av svetsförband, det enda kommersiella program som införlivar den här metodiken.

Senaste versionen