Nyheter i SIMULIA R2017x

SIMULIA R2017x omfattar nya funktioner och nya roller för alla användare inom hela företaget, avsedda att driva hållbar innovation och integrera simulering i produktutveckling och affärsprocesser.

Viktiga funktioner för beslutsfattare

 • Ny dra-och-släpp-funktion på panelen ger alla användare tillgång till simuleringsvärde
 • Förbättrade studier av konstruktion med flera processer ger djupare kunskaper i en miljö som är tillgänglig för alla användare
 • Dela förenklade approximationer av responsytor som FMU-enheter och underlätta konstruktionsstudier av konsekvensanalystyp

Viktiga funktioner för konstruktörer och ingenjörer

 • Nya guidade arbetsflöden effektiviserar simuleringsuppgifter och förenklar inlärningen för tillfälliga användare
 • Ny licensmodell för beräkning – inklusive beräkning med ”cloud bursting” – enar alla användare och ger maximal licensflexibilitet
 • Ny roll för formsprutningssimulering ger konstruktörerna en komplett komponent- och formlösning
 • Ny värmeöverföringsfunktion kombinerad med vätskeflöde för konstruktörer

Viktiga funktioner för analytiker

 • Förbättrad funktion för sammanställning av stora modeller minskar den totala konstruktionstiden för fordonsmodellering från månader till dagar och dagar till timmar.
 • Nytt Living Heart-projekt på 3DEXPERIENCE-plattformen
 • Ny portal där Abaqus/CAE kan köras och hanteras direkt på 3DEXPERIENCE-plattformen
 • Många funktionsförbättringar i kärnstruktur- och vätskesimuleringsroller direkt kopplade till CAD-konstruktion
 

Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Uppdaterad
 • Ny
 • Multifysiksimulering för analytiker

  3DEXPERIENCE Abaqus/CAE

  I molnet Lokalt på företaget
  Koppla Abaqus/CAE till 3DEXPERIENCE och använd de bästa funktionerna i vardera
  Upptäck rollen
 • Multidisciplinär simulering för analytiker

  Assembly Modeling Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa komplexa finita elementsammanställningar som kräver automatiserade modelleringstekniker och samarbete mellan flera tekniska team
  Upptäck rollen
 • Multidisciplinär simulering för analytiker

  Composites Simulation Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Validera konstruktionshållfastheten för produkter av kompositmaterial genom att direkt återanvända de materialegenskaper som definierats av konstruktören
  Upptäck rollen
 • Transport- och fordonsindustrin/flyg- och försvarsindustrin

  Finite Element Modeling Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa och hantera komplexa sammanställningsmodeller som kräver automatiserade modelleringstekniker och samarbete mellan flera tekniska team
  Upptäck rollen
 • Multifysiksimulering för konstruktörer

  Fluid Dynamics Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  En simuleringsroll för konstruktörer som utför rutinmässiga flödesberäkningar för vägledning vid konstruktionsändringar
  Upptäck rollen
 • Multifysiksimulering för analytiker

  Fluid Mechanics Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Validering av konstruktionskrav för komplexa produkter med tekniker för datorbaserad hydrodynamik (CFD) med hög precision
  Upptäck rollen
 • Living Heart

  Living Heart Human Model

  I molnet Lokalt på företaget
  Gynna innovation inom hjärt- och kärlsjukdomar med Living Heart på 3DEXPERIENCE-plattformen
  Upptäck rollen
 • Multifysiksimulering för analytiker

  Mechanical Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Använd avancerade simuleringstekniker med finita element för förståelse och validering av komplicerade tekniska problem
  Upptäck rollen
 • Multifysiksimulering för analytiker

  Multiscale Systems Specialist

  Lokalt på företaget
  Multiscale Systems Specialist tillhandahåller nya funktioner som möjliggör snabb utveckling av komplexa flerskaliga multifysikanalyser
  Upptäck rollen
 • Transport- och fordonsindustrin/flyg- och försvarsindustrin

  Noise & Vibration Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Använd linjär statisk och dynamisk simulering för prestandavalidering av komplexa produkter med ljuddämpande skåp och dynamiska belastningsscenarier
  Upptäck rollen
 • Multifysiksimulering för konstruktörer

  Plastic Injection Mold Engineer

  Lokalt på företaget
  Utvärdera och förbättra konstruktionen av plastkomponenter och formsprutningsverktyg genom att simulera fyllnings- och packningsprocessen och formens kylsystem
  Upptäck rollen
 • Multifysiksimulering för konstruktörer

  Plastic Injection Part Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Utvärdera tillverkningsbarhet, kvalitet och kostnader för plastkomponenter genom fyllnings- och packningssimuleringar
  Upptäck rollen
 • Återanvändning av simuleringssyftet

  Results Data Analyst

  Lokalt på företaget
  Omforma snabbt stora datamängder till verifierbara beslut
  Upptäck rollen
 • Hantering av virtuella och verkliga processer

  Simulation Asset Management

  Lokalt på företaget
  En plattform från vilken alla analytiker kan hantera sina ad-hoc-simuleringsarbetsflöden inom 3DEXPERIENCE
  Upptäck rollen
 • Hantering av virtuella och verkliga processer

  Simulation Foundation

  I molnet Lokalt på företaget
  Förbättra beslutsfattandet genom att ge alla användare tillgång till sökning och uppspelning av de registrerade bästa simuleringsmetoderna för prestandakontroll
  Upptäck rollen
 • Hantering av virtuella och verkliga processer

  Simulation Process & Optimization

  I molnet Lokalt på företaget
  Integrera alla de analysverktyg du arbetar med och företagets bästa metoder i processer som kan driftsättas och återanvändas
  Upptäck rollen
 • Multifysiksimulering för analytiker

  Simulation Results Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Kraftfull visualisering av resultat för effektiv efterbehandling av mycket stora datamängder från simuleringsresultat
  Upptäck rollen
 • Multifysiksimulering för konstruktörer

  Stress Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Räkna ut styrka och avböjning under statiska förhållanden och validera produktens prestanda och livslängd som hjälp vid konstruktionsändringar
  Upptäck rollen
 • Multifysiksimulering för konstruktörer

  Structural Analysis Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Använd simulering för att utvärdera produkternas hållfasthet under en rad olika belastningsförhållanden, som underlag för beslut om produktprestanda och -kvalitet
  Upptäck rollen
 • Multifysiksimulering för analytiker

  Structural Vibration Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Använd avancerad linjär statisk och linjär dynamisk simulering för validering av konstruktionskraven för komplexa produkter som utsätts för dynamisk belastning
  Upptäck rollen
 • Sjöfarts- och offshoreindustrin/byggbranschen

  Structure Functional Analysis Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Använd finita elementmetoder för att utvärdera hållfastheten i stålkonstruktioner som fartyg, byggnader och broar som utsätts för varierande belastningsförhållanden
  Upptäck rollen