Område

Tillämpningskonstruktion

Simuleringsvärde för produktingenjörer och -konstruktörer som har behov av tillämpningsinriktade lösningar

Tillämpningskonstruktion innehåller roller för användare efter branschtillämpning och ger konstruktörer och ingenjörer möjlighet att använda simulering i sina dagliga produktkonstruktionsaktiviteter. Simuleringstekniken omfattar strukturer, vätskor, plastformsprutning, akustik och konstruktionstillämpningar. Rätt teknik levereras i ett tillämpningssammanhang med guidad åtkomst för tillfälliga användare, och möjliggör simuleringsteknik som driver konstruktion och innovation inom produktteamen.

Tillämpningskonstruktion
Område området
Multifysik

Multifysik

Komplett avancerad teknik för fysiksimulering har integrerats och hanteras i 3DEXPERIENCE-plattformen

Multifysik ger kraftfull teknik för simulering av strukturer och vätskor, inklusive komplexa sammanställningar som är direkt kopplade till produktdata. Teknik för modellering, simulering och visualisering är helt integrerad i 3DEXPERIENCE-plattformen, inklusive registrering, publicering och återanvändning av processer. Värdet för kundens investeringar i simuleringsteknik maximeras genom att simuleringsresultat och immateriell egendom blir en verklig företagstillgång som driver på innovationen för alla plattformsanvändare.

Område området

Simuleringsanalys

Analys, åtkomst till simuleringsvärde och återanvändning av bästa praxis som stöd för bättre beslut

Alla plattformsanvändare kan dra nytta av värdet med simulering genom att använda funktionerna i domänen för simuleringsanalys. Med kraftfull resultatanalys kan användarna använda simuleringsresultat som underlag för välgrundade beslut. Delning av simuleringsresultat och återanvändning av simuleringsmetoder är möjligt genom åtkomst via panelen till ett företags bibliotek av publicerade metoder och bästa praxis. Med simuleringsanalys blir simuleringskunskapen och dess mervärde tillgängligt för alla plattformsanvändare.

Simuleringsanalys
Område området