Realistisk simulering för fordonsindustrin

Tillverkare och leverantörer använder realistiska simuleringslösningar från SIMULIA till att utvärdera konstruktionsalternativ, samarbeta kring projekt och utnyttja datorresurser för effektivare konstruktionsanalyser.

Transport- och fordonsindustrin

Hård konkurrens, kostnadstryck, stor produktionskapacitet och korta utvecklingscykler är utmaningar som möter globala fordonstillverkare som gör stora förändringar i sin affärsstrategi. Internationella fordonstillverkare expanderar på nya marknader och bildar globala allianser i syfte att säkra sina långsiktiga produktionsplaner och säkerställa sin närvaro på regionala marknader och nischmarknader, samtidigt som de försöker skapa stordriftsfördelar. De rationaliserar också sina internationella industriorganisationer. I synnerhet produktionen av flera fordon på en enda plattform har generaliserats, så att tillverkare kan styra produktionskostnader och klara deadlines. Globala fordonstillverkare fokuserar dessutom på att hantera sin leveranskedja och utveckla effektiva eftermarknadsstrategier. Om tillverkare och leverantörer ska kunna förbli konkurrenskraftiga i en alltmer komplex bransch måste de anpassa dina produkter och processer. Företag letar efter nya sätt att automatisera sina konstruktionsprocesser, systematisera bästa praxis och använda begränsade produktutvecklingsresurser på ett mer effektivt sätt. En direkt validering av konstruktionen är avgörande för att kunna minimera kostnader och maximera effektiviteten. Konstruktörer behöver en stabil och integrerad uppsättning analysverktyg för att lyckas på det här området. SIMULIA tillhandahåller realistiska simuleringslösningar – till exempel vår produktserie Abaqus Unified FEA, multifysik, simulerings- och optimeringsfunktioner samt SLM-produkter – som löser en mängd olika produktutvecklingsutmaningar inom fordonsindustrin. Våra toppmoderna integrerade programvarulösningar hjälper kunderna att realisera samtliga aspekter av sina analyser. Användare kan studera linjära, icke-linjära och tidsbegränsade belastningsfall med bara ett verktyg och ofta med samma konstruktionsmodell.

Lösningsfunktioner