Realistisk simulering för konsumtionsvaror

Tillverkare och leverantörer använder realistiska simuleringslösningar från SIMULIA till att utvärdera konstruktionsalternativ, samarbeta kring projekt och utnyttja datorresurser för effektivare konstruktionsanalyser.

Konsumtionsvaror

Konsumtionsvaruindustrin producerar ett stort urval av produkter – från hushålls- och trädgårdsutrustning, sport och idrottsartiklar till handverktyg och möbler. Moderna konsumtionsvaror har kortare livslängder jämfört med många andra produkter, och konstruktionscykeltiderna måste därmed också vara korta. Avståndet från idé till produkt bör mätas i månader snarare än år. Minskade ledtider är en utmaning som alla tillverkare möter och är en avgörande framgångsfaktor. Det övergripande målet är att vara först med att nå konsumenterna med innovativa produkter. Med SIMULIA-lösningarna kan du felsöka möjliga konstruktionsproblem innan du ens påbörjat arbetet med att ta fram prototyper, vilket ger betydande besparingar i tid och pengar. Effektiv utformning av flera konfigurationer av samma produkt samt automatisk tillämpning av ändringar under konstruktionsprocessen gör det möjligt för användare att få ut sina produkter på marknaden snabbare.

När du använder SIMULIA:s Simulation Lifecycle Management-strategier blir det dessutom möjligt att hantera dina simuleringsdataprocesser och tillämpningar kommer utvecklingsprocessen också att förbättras betydligt.<h4/>

Simuleringsfunktioner

  • Falltester av olika produkter och vätskefyllda behållare
  • Konstruktionsanalys av apparater för konsumentbruk som till exempel tvättmaskiner och hårtorkar
  • En enhetlig modellerings- och simuleringsmiljö baserad på Abaqus/CAE
  • Avancerad materialmodellering och kalibrering för komplexa material som papper och film
  • Multifysiklösningar med samverkan mellan mekanik-, värme- och vätskefunktioner
  • Icke-linjär analys för plast, gummi och skum
  • Processautomatisering som gör arbetsflöden tillgängliga för icke-FEA-användare