Realistiska simuleringar för flyg- och försvarsindustri

Tillverkare och leverantörer använder realistiska simuleringslösningar från SIMULIA till att utvärdera konstruktionsalternativ, samarbeta kring projekt och utnyttja datorresurser för effektivare konstruktionsanalyser.

Flyg- och försvarsindustri

Trots stigande gas- och materialkostnader fortsätter flyg- och försvarsindustrin att växa. Under de senaste åren det skett en omfattande konsolidering av branschen samtidigt som trycket stiger på aktörerna att förbli konkurrenskraftiga. Hela branschen, inklusive leverantörer, måste hitta sätt att arbeta globalt förbättra processer och utnyttja befintliga system som gör det möjligt att minska ledtider, sänka kostnader och höja kvaliteten. Produktutvecklingsprocesserna i flygindustrin medför svåra avvägningar mellan krav på kapacitet, vikt, styrka, effektivitet, pålitlighet och säkerhet. Moderna flygfordon måste tåla stränga driftförhållanden, inklusive förändringar av det atmosfäriska trycket, temperatur samt belastningar på bärande konstruktioner. Dessa fordon har också komplexa flerfunktionella undersystem som måste fungera tillförlitligt tillsammans. Alla tekniska osäkerheter måste kontrolleras. Effektiv användning av realistiska simuleringar är en avgörande del av den här processen. Tillverkare och leverantörer inom flyg-och försvarsbranschen använder SIMULIA-lösningar som en del i sin integrerade utvecklingsmiljö till att utvärdera konstruktionsalternativ, samarbeta kring projekt och utnyttja datorresurser för effektivare analyser.

Lösningsfunktioner

Våra icke-linjära modeller för inre last är bara det första steget av en branschomfattande övergång till FEA-baserade påfrestningsanalyser av alla lastbärande komponenter.

Frank Smith, Lead Stress Engineer, Boeing Rotorcraft