Realistiska simuleringar för biovetenskap

Tillverkare och leverantörer använder realistiska simuleringslösningar från SIMULIA till att utvärdera konstruktionsalternativ, samarbeta kring projekt och utnyttja datorresurser för effektivare konstruktionsanalyser.

Biovetenskap

Historiskt har simulering inte spelat en lika stor roll inom biovetenskap som i mer traditionella verkstadsindustrier som fordons- och flygindustrin. Detta beror på det faktum att den biovetenskapliga industrin ofta är innovationsdriven – ett fåtal utvalda innovatörer skapar produkter som sedan marknadsförs av större företag. Simulering av människokroppens system och hur de fungerar är dessutom betydligt svårare och mindre utvecklat än simuleringar av metallkomponenter. Mänsklig vävnad reagerar på komplexa vis och kan inte utan vidare simuleras med förenklade modeller. Materialmodellering av medicinska enheter, till exempel kompositimplantat, är också en utmanande uppgift. De belastningar som såväl vävnad som enheter utsätts för är dessutom inte tillräckligt kända. SIMULIA-produktutbudet innehåller en mängd olika material, metoder och belastningstyper för simulering av människokroppen samt medicinsk och kirurgisk utrustningoch hur utrustningen används. Abaqus har använts för att simulera implanterade enheter (stentar, artificiella hjärtklaffar, tandimplantat), ortopedi (konstgjorda knän, höfter), hjärnskador på grund av slag mot huvudet, vävnadsmodellering, fotmekanik samt bärbara enheter för blodkontroll, bland annat. Resultaten från Abaqus-simuleringarna har använts i PMA- och 510-K-ansökningar som krävs av amerikanska FDA och har dessutom använts som underlag till CE-märkningsgodkännanden i Europa. Dessutom har SIMULIA en gedigen bakgrund inom simulering för medicintekniska enheter via våra fältkonsultavdelningar. Våra kontor kan hjälpa dig att komma igång med simuleringar för medicintekniska produkter samt med implementering av Abaqus-produkter i din organisation