Realistiska simuleringslösningar

Beprövad branschexpertis som uppfyller dina specifika tillverkningsbehov

Lösningar som hjälper dig att möta utmaningarna

Tillverkare och leverantörer inom flyg-och försvarsindustrin använder SIMULIA-lösningar som en del i sin integrerade utvecklingsmiljö till att utvärdera konstruktionsalternativ, samarbeta kring projekt och utnyttja datorresurser för effektivare analyser.

SIMULIA tillhandahåller Abaqus Unified FEA-lösningar för förutsägelser av styrkor och deformeringar av strukturer i linjär och icke-linjär regim. Med vår för- och efterbehandlingsteknik och avancerade beräkningsmotorer får du en komplett och tillförlitlig lösning för dina behov av simuleringar och strukturella analyser.

Med SIMULIA-lösningarna kan du felsöka efter möjliga konstruktionsproblem innan du ens påbörjat arbetet med att ta fram prototyper, vilket ger betydande besparingar i tid och pengar.

Tillverkare och leverantörer använder realistiska simuleringslösningar från SIMULIA till att utvärdera konstruktionsalternativ, samarbeta kring projekt och utnyttja datorresurser för effektivare konstruktionsanalyser.

Med SIMULIA-lösningarna kan du med exakthet förutse komplext verkligt beteende. Det innefattar styrkor och deformationer av stora strukturer och linjära och icke-linjära analyser av utrustning, påverkan av värmebelastningar, vibrationer, frakturer och haverier, nedbrytning orsakad av korrosion och hur vätskor, gaser och strukturer samspelar.

Med SIMULIA:s programvarulösning för elektronisk simulering kan High Tech- och elektronikföretag standardisera simuleringar för falltester, förpackningar och livscykelprognoser.

SIMULIA tillhandahåller realistiska simuleringslösningar som löser en mängd olika tekniska utmaningar för tillverkare av industriell utrustning.

SIMULIA-produktutbudet innehåller en mängd olika material, metoder och belastningstyper för simulering av människokroppen, medicinsk utrustning och sättet utrustningen används på.

SIMULIA:s flerdisciplinära ramverk har Abaqus Unified FEA som motor för realistisk simulering och möjliggör det flerdisciplinära, avdelningsöverbryggande samarbete som krävs för att korta ned konstruktionscykler, optimera konstruktioner i realtid och ge ökat värde för företag och en säkrare och effektivare produkt för slutanvändaren.

SIMULIA tillhandahåller realistiska simuleringslösningar som löser en mängd olika tekniska utmaningar för biltillverkare.