SIMULIA | SIMULERINGAR FÖR PRODUKTER, NATUREN OCH LIVET


SIMULIA-communitynyheter

Läs kundfallstudier med mera

Ladda ned eller läs NU!

Hitta din produkt

SIMULIA drivs av 3DEXPERIENCE®-plattformen och tillhandahåller realistiska simuleringsfunktioner som gör det möjligt för användarna att utforska hur produkter, natur och liv beter sig i verkligheten.

SIMULIA-programmen är en integrerad del av Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform som underlättar utvärderingen av material och produkters prestanda, tillförlitlighet och säkerhet innan arbetet med att ta fram fysiska prototyper inleds.

Vårt globala team med simuleringsexperter tillhandahåller utbildning och tjänster som hjälper kunderna att nå sina utbildnings-, undersöknings- och affärsmål. 

Kontakta en försäljare
SIMULIA

LÖSNINGAR PER BRANSCH

 • Flyg- och försvarsindustri
 • Byggbranschen
 • Konsumentprodukter och detaljhandel
 • Förbrukningsvaror – detaljhandel
 • Energi- och processindustri och allmännyttiga företag
 • High Tech
 • Industriell utrustning
 • Life Sciences
 • Sjöfarts- och offshoreindustrin
 • Transport- och fordonsindustrin

Se alla SIMULIA-lösningar efter bransch

SIMULIA LEARNING COMMUNITY

 • Anslut. Lär dig. Tänd gnistan till innovation.

  Delta i en global användargemenskap med fokus på att stödja användningen av Abaqus, Isight, Tosca, fe-safe, Simpoe-Mold, Simpack och Simulation Lifecycle Management.

  Läs mer