V5-6R2016 vidareutvecklar 3DS-version 5-portföljen och erbjuder produkter med förbättrad användarproduktivitet och övergripande användarvänlighet, stöd för de senaste versionerna av operativsystem och mellanliggande programvara samt en ännu smidigare övergång till 3DEXPERIENCE.

Versionen lägger stor vikt vid den kontinuerliga förbättringen av kompatibilitet och synkronisering mellan V5 och V6 samt utökningen av V5-lösningarna med exklusiv V6-teknik.

CATIA-användare har tillgång till över 80 förbättrade funktioner som ger nya möjligheter att gynna produktivitet och driftskompatibilitet inom viktiga områden, till exempel förbättringar i Part Design, Generative Shape Design, Class A, Imagine and Shape, Composites och 3DMaster, samt den nya produkten Composites Laser Projection. Många av förbättringarna är avsedda att stödja kompatibilitet mellan V5-6R2016 och 3DEXPERIENCE R2016x.
 
ENOVIA lanserar ett nytt webbaserat användargränssnitt i ENOVIAvpm 1.9 – ENOVIAvpm Web Access – som fortsätter utvecklingen bort från 3DCOM till en mer modern användarupplevelse, utöver andra förbättringar inom prestandaanvändning och säkerhet.

Mer information finns på webbplatserna för våra varumärken:

Som en av världens främsta tillverkare av lyxiga sedaner och sportbilar har Jaguar Land Rover en mångfaldig, internationell leveranskedja och vi ser tydligt värdet av ökad kompatibilitet mellan V6, som vi implementerar för närvarande, och V5, som har bred förankring i vår leveranskedja.

John Knight-Gregson, i-PLM-programchef, Jaguar Land Rover.