Område

+1 415 494 9070

Informationspanel

Samla, analysera och automatisera ditt beslutsfattande

Sociala medier, nyheter, forum och andra onlinekällor innehåller mängder av realtidsinformation om din bransch och dina varumärken och produkter. Genom att samla den här informationen och analysera den i en gemensam panelvy kan företag utforska nya konstruktioner och ny teknik, lära sig vad kunderna tycker om produktfunktioner och lättare förstå varumärkets ställning i förhållande till konkurrenterna.

På dagens föränderliga marknad är det av avgörande betydelse att företagen agerar snabbt, till och med automatiskt, som svar på ändrade förhållanden, så att de tar vara på alla möjligheter. Med NETVIBES Informationspanel kan användare automatisera varningar och affärsåtgärder från panelen genom att skapa en anpassad formel med den/de utlösare och åtgärd(er) de vill aktivera.

Uppnå snabbare beslutsfattande, baserat på realtidsdata.

 

 

Informationspanel
Område området