NETVIBES | Informationspanel

+1 415 494 9070
  • NETVIBES 3DEXPERIENCE R2018x

    Se vad som är nytt
  • Lyssna, förstå och vidta åtgärder som är baserade på alla data som är viktiga för hela din organisation

    Kontakta oss

Samla och analysera data i det sociala sammanhanget. Automatisera affärsprocesser för att uppnå snabbare beslutsfattande.

Med Netvibes Informationspanel kan företag lyssna, lära sig och vidta åtgärder baserat på all information som har betydelse för deras verksamhet. Samla innehåll från hela den sociala webben tillsammans med företagsdata. Analysera affärsdata i det sociala sammanhanget. Automatisera varningar och åtgärder och uppnå snabbare beslutsfattande – dygnet runt, året runt.

 

Använd information från hela den sociala webben som underlag för beslutsfattande

Genom att analysera sociala data i realtid får företagen nya kunskaper om sitt varumärke och sina produkter och kunder.

Spara tid med en heltäckande panelvy

I stället för att jaga efter relevant information online får användarna överblick över allt via en panel, automatiskt samlat och kategoriserat.

Analysera affärsdata i det sociala sammanhanget

Med alla data på samma panel – interna data tillsammans med sociala data – kan du jämföra och analysera allt och förstå affärsbesluten i deras sociala sammanhang.

Dela kunskaperna med hela organisationen och spara obegränsad affärshistorik

Dela paneler med livedata eller skicka automatiska e-postmeddelanden för att hålla alla uppdaterade. Med AutoSave sparar panelen obegränsade data så länge du vill, så att du kan läsa och analysera bakåt i tiden.

Automatisera din affärslogik till att svara omedelbart

Ställ in företaget på autopilot genom att skapa formler som automatiserar varningar och åtgärder, utlösta av data eller händelser.

Hämta en demo

Vi samarbetar med Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform för att tillhandahålla våra kunder med realtidsinformation som är avgörande för just deras innovationsprocess. Tiden som går åt mellan kundens reaktion och dess handling inom verksamheten är otroligt viktig för att leverera bästa möjliga upplevelse.

Freddy Mini VD, NETVIBES

Med NETVIBES kan företag göra följande:

  • > Övervaka och hantera alla interna system och datakällor samt den sociala webben (appar, flöden, Twitter, Facebook) med en enda panellösning
  • > Genomför socialt lyssnande, upplevelseanalyser och kunskapsdelning i realtid för just din specifika bransch
  • > Automatisera rapporter och få smarta varningar för såväl interna system och webbtrender
  • > Driftsätt enkelt alla mobila plattformar samtidigt