NETVIBES | Dashboard Intelligence

+1 (415) 494-9070
  • NETVIBES 3DEXPERIENCE R2017x

    Se vad som är nytt
  • Lyssna, förstå och vidta åtgärder som är baserade på alla data som är viktiga för hela din organisation

    Kontakta oss

Omvandla svårdefinierade webbdata och alla dina interna datasystem till hanterbara trender, expertkunskaper och affärsåtgärder.

Nästa evolution inom företagsportaler och beslutsstöd./p>

Med Netvibes Dashboard Intelligence kan företag övervaka och hantera allt i anpassade realtidspaneler och på sätt fatta bättre och snabbare beslut. Nu kan du förstå allt som är viktigt – både i dina interna system och på den sociala webben – oavsett tid, plats eller enhet.

Lyssna på allt: Netvibes-panelen är mer än bara en företagsportal, och kopplar samman alla interna och externa system på en och samma plats.

Få information från alla: Ta steget bortom beslutstöd med branschspecifika sociala analyser i realtid och SmartTagging för insamling av åsikter från experter inom området.

Vidta åtgärder i realtid: Ligg steget före konkurrenterna och spara tid med automatiserade rapporter och smarta varningar om allt som är viktigt för dig – när som helst och var som helst.

Hämta en demo

Områden

Vi samarbetar med Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform för att tillhandahålla våra kunder med realtidsinformation som är avgörande för just deras innovationsprocess. Tiden som går åt mellan kundens reaktion och dess handling inom verksamheten är otroligt viktig för att leverera bästa möjliga upplevelse.

Freddy Mini VD, NETVIBES

Med NETVIBES kan företag göra följande:

  • > Övervaka och hantera alla interna system och datakällor samt den sociala webben (appar, flöden, Twitter, Facebook) med en enda panellösning
  • > Genomför socialt lyssnande, upplevelseanalyser och kunskapsdelning i realtid för just din specifika bransch
  • > Automatisera rapporter och få smarta varningar för såväl interna system och webbtrender
  • > Driftsätt enkelt alla mobila plattformar samtidigt