GEOVIA Whittle™

Strategisk gruvplanering – optimering av gruvintäkter

När prospekterings- och gruvdriftsföretag behöver utvärdera en fyndighets ekonomiska bärighet och bästa brytningsstrategi använder de den branschledande lösningen för strategisk gruvplanering – GEOVIA Whittle™. Företag förlitar sig på Whittle i arbetet med att fastställa investeringsstrategin och skapa robusta gruvplaner som maximerar lönsamheten genom att beakta faktiska gruvdriftsbegränsningar.

Whittle tillhandahåller tillförlitliga resultat och används vid utvärdering, analyser av genomförbarhet, schemaläggning av en gruvas livstid och i löpande omvärdering av gruvplaner genom hela produktionsfasen. I och med att endast schaktoptimering inte räcker för att låsa upp verksamhetens fullständiga ekonomiska potential tillhandahåller Whittle gruvoptimering. Det möjliggör betydande ökningar av projektvärdet som sträcker sig långt utöver schaktoptimering. Med sin 64-bitars plattform hanterar Whittle stora datauppsättningar som är utformade för optimering och körning av stora modeller. Till hjälp med dessa ständigt växande datauppsättningar inkluderar Whittle, förutom Lerchs-Grossmann, även Pseudoflow-algoritmen. Den är känd för sin snabbhet när den genererar schaktskal till och med för de här stora datauppsättningarna.

Ladda ned broschyren

Whittle systemkrav

FÖRDELAR:

Prospektering

 • Förstå fyndighetens potentiella värde.
 • Identifiera områden för framtida borrning.

Omfattning

 • Etablera fyndighetens ekonomiska bärighet samt alternativ för kapitalinvesteringar och utvecklingsstrategier.
 • Undersöka risker och tilldela resurser för framtida studier i enlighet därmed.

Preliminär genomförbarhet, genomförbarhet

 • Identifiera lämplig utvecklingsstrategi, kapitalinvestering, väntat nuvärde och optimal brytningssekvens.
 • Beräkna risker för utveckling av en riskminimeringsstrategi.
 • Fastställa slutlig reservredovisning för fyndigheten.

Ekonomisk bärighet

 • Studera förväntad avkastning.
 • Analysera risker och investeringsrisk.
 • Överväga flera scenarier för riskminimering.

Produktion

 • Identifiera en strategisk riktning för gruvan, en brytpunkt och en optimerad brytpunkt, brytningsområden och brytningssekvens per period samt utvecklingsstrategier för nya gruvor och pushbacks.
 • Utvärdera gruvplaner på nytt som svar på ändrade förhållanden.
 • Beräkning av årlig reservredovisning.

Med Whittle kunde vi hitta scenarier som visade en klar förbättring över baskassaflödet och även se var produktionsmål kan minska kassaflödet. Vi kunde snabbt välja och utvärdera interna nedskärningar.

Lucette Hugo Ansvarig strategisk planeringsingenjör, Gold Fields Ghana