GEOVIA Surpac™

Integrerad geologi, resursmodellering, gruvplanering och produktion

GEOVIA Surpac™ är världens mest använda programvara för geologisk planering och gruvplanering med stöd för dagbrott och underjordisk verksamhet samt prospekteringsprojekt i mer än 120 länder. Programvaran möjliggör effektivitet och noggrannhet genom lättanvänd och kraftfull 3D-grafik samt arbetsflödesautomatisering som kan anpassas till företagsspecifika processer och dataflöden.

Surpac tillgodoser alla kraven från geologer, övervakare och gruvtekniker inom resurssektorn och är flexibelt nog att passa varje typ av råvara, malmkropp och utvinningsmetod. Dess funktioner på flera språk gör att globala företag kan använda en gemensam lösning inom hela verksamheten.

Ladda ned broschyren

Översikt över Surpac-moduler

Surpac 32-bitars systemkrav

Surpac 64-bitars systemkrav

För annat material som rör Surpac, t.ex. faktablad, videor, officiella rapporter, kundberättelser och artiklar, kontakta Resurscenter.

Surpac Point Cloud

Surpac Textured Meshes

FÖRDELAR:

  • De omfattande verktygen inkluderar funktioner för hantering av borrhålldata, geologisk modellering, blockmodellering, geostatistik, gruvutformning, gruvplanering, resursuppskattning m.m.
  • Ökad effektivitet bland arbetslag till följd av delning av data, färdigheter och projektkompetens
  • Uppgifter i Surpac kan automatiseras för efterlevnad av företagsspecifika processer och dataflöden som ger större tidsbesparingar och mer konsekventa tillvägagångssätt.
  • Surpac är modulbaserat och kan enkelt anpassas till föränderliga behov.
  • Surpac minimerar dataduplicering och kan hantera vanliga GIS- och CAD-filformat och andra system.
  • Integrerarad produktionsschemaläggning med GEOVIA MineSched™.
  • Stöd för flera språk: engelska, kinesiska, ryska, spanska och franska.

Det här är styrkan med Surpac som kommunikationsverktyg. Vi kan visualisera en tolkning, låsa den i 3D och sedan tillämpa all borrning, infrastruktur, utveckling och riktningar och veta precis hur vi ligger till i förhållande till planen. Med Surpac kan vi också länka samman alla avdelningar. Alla lantmätare, ingenjörer och geologer använder samma datauppsättningar och samma strängfiler. Datauppsättningarna uppdateras kontinuerligt så att alla har tillgång till samma information.

Mark Muller Chefsgeolog