GEOVIA PCBC™

Kraft och flexibilitet i blockbrytningsverksamheten

PCBC används av nära på alla gruvföretag som håller på med blockbrytning. De förlitar sig på det när det gäller att öka intäkterna via bättre gruvplanering, -scheman och -produktionshantering. PCBC-kunderna uppnår betydande ökningar av fyndighetsvärde genom mer korrekta resursberäkningar och -rapporter, och drar samtidigt nytta av bättre spädningshantering och geoteknisk stabilitet. PCBC har gedigen erfarenhet av att hålla produktionsschemat aktuellt under dynamiskt föränderliga förhållanden vid gruvor i drift. När beslut baseras på en enda datakälla i en central databas kan PCBC-användarna lägga mindre tid på att uppdatera gruvplaner, utvärdera schemaläggningsalternativ och köra lönsamhetsscenarier.

Ladda ned broschyren

PCBC systemkrav

PCBC-modul för optimering av schemaläggning för blockbrytning

För annat material som rör PCBC, t.ex. faktablad, videor, officiella rapporter, kundberättelser och artiklar, kontakta Resurscenter.

FÖRDELAR:

  • Minskade risker i projekt med stor kapitalinsats genom utvärdering av flera scenarier.
  • Bättre haltmodellering och prognoser genom flera olika alternativ för materialblandning.
  • Total integrering av allt från modellering i stadiet före genomförbarhetsanalyser ända fram till den dagliga produktionen, och det på en nivå som inte har sitt motstycke inom blockbrytningsbranschen.
  • Kraftfullt produktionsschema som snabbt kan uppdateras och modifieras för verklig produktionsstatistik.
  • Robusta hanteringsrapporter för effektiv övervakning av dynamiska situationer.

PCBC är det bästa systemet på marknaden för beräkning av blockbrytningsreserver. Vi skapar månadsplaner med PCBC som är sammankopplade med gruvhanteringssystemet. Det gör att vi får dagliga avstämningar inom systemet. Vi planerar inte att testa något annat eftersom vi aldrig sett ett bättre system än PCBC.

Sam Ngidi Ansvarig för gruvstudier