GEOVIA Minex™

Den enda integrerade heltäckande lösningen för geologisk planering och gruvplanering för kol och andra skiktade fyndigheter

GEOVIA MinexTM är den världsledande produkten inom integrerade geologi- och gruvplaneringslösningar för kol och andra skiktade avlagringar.

Genom hela arbetsgången från projektering till återställning säkerställer Minex att resurser utvärderas korrekt och utvinns effektivt. I och med att det är en enda integrerad lösning kan data och kunskaper enklare flyttas mellan olika team med betydande besparingar av tid och pengar som följd.

Ladda ned broschyren

Minex systemkrav

För annat material som rör Minex, t.ex. faktablad, videor, officiella rapporter, kundberättelser och artiklar, kontakta Resurscenter.

FÖRDELAR:

  • Spara tid – enklare gruvutformning, fatta bättre beslut
  • Snabbhet, noggrannhet och bättre kommunikation genom hela processen
  • Högre noggrannhet med bättre datatolkning genom kraftfulla visualiseringsverktyg och grafisk visning
  • Nära integrering med den stratigrafiska modellen

Minex hjälper Cerrejón att ta fram effektiva gruvplaner som underlag för kloka affärsbeslut. Det ger oss en viktig fördel när vi konkurrerar med andra producenter världen runt. Vi är bara så bra som våra leverantörer och Cerrejón är lyckligt lottade att ha ett företag som GEOVIA som partner.

Steven Sides Chef för tekniktjänster på Carbones del Cerrejón