GEOVIA InSite™

Öka tillförlitligheten med förbättrad hantering av gruvproduktionen

GEOVIA InSite™ bidrar på ett pålitligt sätt till att gruvverksamheten kan uppnå de uppsatta produktionsmålen, hantera kostnaderna och förbättra effektiviteten och därmed uppfylla aktieägarnas krav på avkastning. InSite ger dig tillgång till aktuell information för bättre insyn i produktionsaktiviteterna och ser till att du kan utföra kontroller under skiftet och få stöd för koordinationen av material genom hela värdekedjan.

InSite erbjuder dataanalys i realtid som ger dig stöd när du ska fatta beslut och hjälper dig att uppfylla planerna. InSite centraliserar driftstekniska lösningar och skapar granskningsbara transaktioner och huvuddatahantering. På så sätt tillhandahålls information som är nödvändig för att verksamheten ska kunna reagera på förändrade marknadsförhållanden och blomstra i den förändringsbenägna gruvindustrin.

Intuitiv navigering för bättre förståelse

InSite har ett intuitivt grafiskt användargränssnitt och anpassningsbara paneler som hjälper dig att navigera i systemet och visualiseringar ger dig en tydlig översikt och förståelse av alla förändringar som sker i gruvverksamheten och aktiviteterna.

 • All driftinformation är tillgänglig på ett och samma ställe
 • Visning av nyckelproduktionsdata
 • Enkelt att fatta driftsmässiga beslut
 • Driftproblem kan snabbt analyseras och lösas

Ladda ned broschyren

InSite systemkrav

För annat material som rör InSite, t.ex. faktablad, videor, officiella rapporter, kundberättelser och artiklar, kontakta Resurscenter.

FÖRDELAR:

InSite erbjuder dataanalys för gruvverksamheten praktiskt taget i realtid, vilket ger dig stöd när du ska fatta beslut och hjälper dig att uppfylla planerna. InSite centraliserar driftstekniska lösningar och alstrar granskningsbara transaktioner och huvuddatahantering. På så sätt tillhandahålls information som är nödvändig för att verksamheten ska kunna reagera på förändrade marknadsförhållanden och blomstra i den förändringsbenägna gruvindustrin.

 • Djupare förståelse för orsakerna till avvikelser tack vare möjlighet att jämföra planer och fakta för alla typer av aktiviteter inom gruvdriften.
 • Snabb och enkel visualisering av förloppen inom alla produktionsaktiviteter.
 • Automatiskt centraliserade data från flera olika källor (IT och OT).
 • Helt granskningsbar, snabb och tillförlitlig datainmatning och validering.
 • Mycket tillförlitliga data tack vare korrekt information om det utvunna materialets innehåll.
 • Mindre skillnader mellan planer och verklighet genom balansering av materialmassa och -halt.
 • Ökad insyn i hur utrustning används, vilket ger bättre planering av tidsmässig utrustningsallokering.
 • Hantering och övervakning av förloppet för olika uppgifter inom ett skift undanröjer ineffektiv resursanvändning.
 • Förbättrad kontroll över kostnader för alla gruvaktiviteter genom effektivare allokering av kostnader för utrustning, operatörer och förbrukningsvaror.
 • Lättanalyserade produktionsdata med hjälp av schemalagda rapporter, panelrapporter och ad-hoc-rapporter.

Tack vare InSite kan vi känna oss säkrare på siffrorna för vår månadsvisa produktion. Gruvan och tvättanläggningen har insyn i avvikelserna mellan planen och det verkliga resultatet. Med hjälp av visuell återgivning av gruvdriftens förlopp blir det lättare att validera verksamhetstimmar och tillhandahålla leverantörer med korrekta rapporter. Avstämningen är enklare än någonsin.

Simon Ewart Verksamhetschef, Stanwell, Meandu-gruvan