Tjänster

Upptäck GEOVIA Centers of Excellence

GEOVIA Centers of Excellence (CoE) erbjuder verktyg och tjänster som hjälper dig att maximera produktiviteten inom gruvdriften och uppnå en effektiv verksamhet. Våra CoE-center erbjuder support i de tre regionerna i Asien-Stillahavsregionen – Australien, Nord- och Sydamerika och EMEAR (Europa, Mellanöstern, Afrika och Ryssland) – och är avsedda att tillhandahålla tekniska specialresurser som ger kunder inom gruvindustrin den support de behöver för att utnyttja investeringen i GEOVIA-programvaran optimalt.

På våra tre CoE-center finns ett centraliserat och pålitligt team av tekniska gruvdriftsexperter som ständigt arbetar med ett flertal olika tekniker och bästa metoder. Med hjälp av deras erfarenhet kan vi utföra en produktivitetsutvärdering som identifierar brister och föreslår möjligheter till produktivitetsförbättringar inom viktiga funktionsområden i gruvdriftens värdekedja.

 

Vårt CoE-team erbjuder:

  • Allmänna kontroller som ser till att du maximerar din investering i GEOVIA-teknik.
  • Gruvdriftsstudier som ger kostnadseffektiva planer för expansion på orörd och exploaterad mark.
  • Rådgivning om samarbete och implementering av verktyg för strategisk gruvdriftsplanering och ekonomisk modellering så att dina chefer kan fatta bättre strategiska och driftsmässiga beslut.
  • En introduktion till vårt förstklassiga ramverk för gruvdriftsprocesser, så att du kan modellera och implementera önskat tillstånd var som helst i gruvdriftens värdekedja.
  • Hjälp att upprätta dataarbetsflöden som slår ihop realtidsdata från olika källor och förbättrar insynen i hela företaget.
  • Skräddarsydd utbildning och klassrumsutbildning i hela världen för att du ska få ut så mycket som möjligt av mjukvaran och tillägna dig alla nödvändiga kunskaper.

 

Läs mer om GEOVIA Centers of Excellence

Läs mer om våra geologiska tjänster

Läs mer om våra tekniktjänster

Läs mer om våra operativa tjänster

Läs om vår utbildningar

Ta del av exempel på hur vi har hjälpt gruvföretag runt om i världen